איזה מסמכים אני צריך לצרף לתביעה לדמי אבטלה?


המעסיק שלך צריך לשדר לנו ממערכת השכר שלו טופס 100 -ריכוז של תלושי השכר שלך. נא ודא עם מעסיקך שביצע זאת.

אם המעסיק לא שידר טופס 100 ואין אפשרות שהטופס ישודר על ידו, עליך לצרף  אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) 
או

מכתב על הפסקת עבודה מהמעסיק - המציין את סיבת הפסקת העבודה (כגון פיטורין, התפטרות, יציאה לחל"ת, פנסיה וכד') ותאריך ההפסקה, החתום בחתימה וחותמת המעסיק, ותלושי שכר של 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה - כולל 6 חודשי עבודה אחרונים. חובה לצרף תלוש שכר של חודש העבודה האחרון.