יצאתי לחל"ת, ממתי אקבל דמי אבטלה?


תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה היא: 30 יום עד 31.7.2020, ו- 14 יום למי שיצא לחל"ת מ-1.8.2020 עד 30.6.2021.

תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה החל מתחילת החל"ת, בהתאם לעמידתך בתנאי הזכאות.

חשוב לדעת,​

  • תתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם לא ניצלת את כל ימי החופש שלך.

  •  דמי אבטלה לא משולמים עבור 5 ימי האבטלה הראשונים בחודש האבטלה הראשון בלבד. ימים אלו לא מופחתים ממכסת ימי האבטלה שלהם אתה זכאי.
    הוראה זו תקפה מ-1.6.2020 עד ה-30.6.2021.