ברצוני לדעת עד מתי אני זכאי לקבל דמי אבטלה. יש תקופה מוגדרת שיפסיקו לשלם אחריה?


שים לב, הגעת לארכיון – המידע היה רלוונטי לתקופת משבר הקורונה.

מי שקיבל דמי אבטלה במרץ 2020 ואילך, נאריך לו באופן אוטומטי את תשלום דמי האבטלה עד ה-30.6.2021.

מי שנגמרו לו ימי האבטלה כבר בחודשים ינואר או פברואר 2020, יקבל דמי אבטלה מיום ה-1.7.20 עד ה-30.6.2021. הוא חייב להירשם במהלך חודש יולי באתר שירות התעסוקה.

ההארכה היא אוטומטית, גם למי שסיים את שנת האבטלה שלו.