ברצוני לדעת עד מתי אני זכאי לקבל דמי אבטלה. יש תקופה מוגדרת שיפסיקו לשלם אחריה?


מי שקיבל דמי אבטלה במרץ 2020 ואילך, נאריך לו באופן אוטומטי את תשלום דמי האבטלה עד ה-30.6.2021.

מי שנגמרו לו ימי האבטלה כבר בחודשים ינואר או פברואר 2020, יקבל דמי אבטלה מיום ה-1.7.20 עד ה-30.6.2021. הוא חייב להירשם במהלך חודש יולי באתר שירות התעסוקה.

ההארכה היא אוטומטית, גם למי שסיים את שנת האבטלה שלו.