האם האריכו את ימי האבטלה למי שנגמרו ימי האבטלה?


שים לב, הגעת לארכיון – המידע היה רלוונטי לתקופת משבר הקורונה.

מי שנגמרו לו ימי האבטלה לאחר 1.3.20, הארכנו לו את הזכאות לדמי אבטלה עד ל-30.6.2021.