מפגש דיגיטלי עם ארגוני עצמאיים ומייצגים


בתאריך 30 ביוני 2020 נערך מפגש שולחן עגול דיגיטלי עם נציגי ארגוני עצמאים ומייצגים.​

לתשומת לבכם, מתוארות הצעות ותובנות הנגזרות מהדברים שעלו בדיונים, חלקם על ידי הציבור וחלקם מטעם הביטוח הלאומי.
אין מדובר בהחלטות רשמיות או בעמדת הנהלת המוסד לביטוח לאומי.

תובנות שעלו מהדיון​

כללי

 • נדרשנו עד כה למגוון סוגיות והתמודדויות- אנו מפיקים לקחים, ומטמיעים נהלים שעוזרים לנו להשתפר ולמנוע הישנות מקרים.
 • דמי אבטלה לעצמאים
 • זוהי שעת כושר לשינוי. התקיים דיון אצל שר הכלכלה, ומתגבש מתווה ליצירת רשת ביטחון סוציאלי לעצמאים, הכולל מגוון נושאים.
 • יוצג בהמשך לנציגי העצמאים לקבלת התייחסויות והסכמות.
 • העיקרון של ריכוז פעילות בנושא מסויים תחת קורת גג אחת הוא נכון- אנו לא מחפשים את המושלם, אלא רוצים להתקדם, ולהשלים את החקיקה בנושא.
 • תשלום דמי ביטוח לאומי ע"י המעסיקים עבור עובדים בחל"ת.
 • נדחה ל- 15/7. באופן עקרוני, בכוונתנו לפעול לביטול תשלום זה. נעדכן בהמשך.
 • הגדלת פרמיה למעסיקים לצורך הרחבת רשת הביטחון.
 • נידון בכובד ראש בעבודת המטה. המטרה היא לתת ביטחון סוציאלי, שלא יעמיס ולא יכביד. אין כוונה ליזום הטבה שאף אחד לא ינצל.

שכירים בעלי שליטה

 • מעמד לא מוגדר בביטוח לאומי. מאז 2004 לא זכאים לגמלאות אבטלה ופש"ר.
 • אנו פועלים להכנסת תיקוני חקיקה לגבי סקטור זה.
 • זכאות לקצבאות- עצמאיים בעלי חוב בביטוח לאומי
 • פגיעה בקצבאות בגין חוב מתרחשת רק אם יש פיגור של שנה או יותר בתשלום, ולא בגין פיגור של חודשים בודדים.
 • דחייה בתשלום דמי ביטוח לאומי מצריכה אישור מנהל תחום בסניף.
 • הנושא ייבדק פעם נוספת לעומק.
 • הקפאת חוב על סמך דיווח מייצג על היעדר חוב, ללא המתנה לשומה עדכנית.
 • הדיווחים אוטומטיים, יצירת יכולת לדיווח ידני תיקח זמן. נבצע השוואה לשנה שעברה כדי להבין את מהות הפערים.
 • חוב בגין 2020- ניתן להקטין מקדמות במערכת.
 • חוב בגין 2019- ניתן לקבל שומה מרשות המיסים, ולשדר את הדוח. ניתן להתחשב באסמכתא על הדיווח כדי להקפיא את החוב.
 • חלוקת השנה לחודשים רגילים וחודשי קורונה לצורך חישוב הכנסות
 • מתנהל מו"מ עם רשות המיסים לפריסה שונה של ההכנסות על פני שנה זו.

 

פיצוי לעצמאים או בעלי שליטה בחברות מעטים

 • באחריות רשות המיסים. מגיעות אלינו פניות רבות, ואנו עושים כל שביכולתנו לסייע בעצמנו, או לסייע לגוף האחראי.
 • חל"ת שני לעובדים שהעסק שלהם נסגר עקב הדבקה/דרישה לבידוד
 • על פי החוק- על העובד לצבור לפחות 30 ימי חל"ת כדי לקבל דמי אבטלה. מתגבשת הצעה לשינוי החוק.

דיווח על המשך חל"ת

 • הארכת החל"ת מתבצעת אוטומטית. יש לדווח רק על חזרה לעבודה.
 • צו סיווג מבוטחים והרחבתו למקצועות נוספים
 • יש אי בהירויות בקרב מייצגים ומעסיקים. הוצע להקים צוות לגיבוש מתווה בנושא.
 • פיצוי לעצמאיים מעל גיל 67 שלא חזרו לעבודה
 • אוכלוסיה שאינה "מוכרת" בביטוח לאומי.
 • עלה רעיון לקדם חקיקה למענק הסתגלות, אך זה לא נמצא כרגע על הפרק.

פיצויי מילואים לעצמאי

אנו מבינים את הבעיה, ונבצע דיון בנושא.