מפגש דיגיטלי עם הנכים בנושא התמודדות עם משבר הקורונה


​המפגש התקיים ב- 13/07/2020 כחלק ממדיניות שיתוף הציבור, אותה מקדם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי.
השתתפו מטעם הציבור: נציגי ארגוני נכים, נציגות מהציבור הרחב.

לתשומת לבכם, מתוארות הצעות ותובנות הנגזרות מהדברים שעלו בדיונים, חלקם על ידי הציבור וחלקם מטעם הביטוח הלאומי.
אין מדובר בהחלטות רשמיות או בעמדת הנהלת המוסד לביטוח לאומי.

תובנות שעלו מהדיון

הסכם הנכים:
בימים אלה מופצת טיוטת ההסכם החדש באינטרנט, אנו מרגישים כי המעורבות שלנו כנציגי ארגוני הנכים הייתה קטנה ואיננו שותפים להסכם, חשוב שקולנו ישמע. כיצד יכול להיות שאנחנו לא שותפים מלאים בתהליך.

התייחסות:
הוועדה הינה ברשות אגף התקציבים וביטוח לאומי הוזמן להיות שותף פעיל בוועדה. כמו כן זומנו נציגויות שונות של ארגונים הנכים בדרישת אגף התקציבים.
לאחר עבודת מטה מקצועית של הביטוח לאומי הועברו המלצותינו לשר, ובימים אלה לבקשתו אנו עושים עבודת עומק להתייחסויות נוספות שטרם קיבלו ביטוי.
אנו מאמינים בשיתוף של הארגונים המייצגים את הנכים, וכחלק מעבודתנו השוטפת אנו באים איתם בדיון, ונפעל כמה שניתן למען אוכלוסייה זו.

ההסכם צריך להתייחס לכלל הנכים ולראות את מצוקתם, חשוב לווסת את הסכומים כך שגם הנכים הפגועים באופן קשה יקבלו את התוספת הראויה להם. יש לווסת את התשלום לפי גודל הנזקקות.

במסגרת ההסכם חשוב לפעול גם לטובת פלג אוכלוסייה המוגדרת כתושב חוזר, אשר דרגת האי כושר שלה נפגעה בזמן השהות בחו"ל. מרבית השנים הם חיים בישראל ואף שבו לחיות בארץ, ולמרות שהם משלמים שנים רבות ביטוח לאומי הם אינם זכאים לקבל קצבת נכות, ולכן גם נמנעת מהם היכולת לקבל חלק מההטבות הניתנות ברשויות המקומיות.

יש לפעול לטובת יצירת מידתיות במתן הקצבה במסגרת ההסכם החדש. קיימת חשיבות גדולה לרמת הנזקקות ורמת התלות הקיימת בין הנכים. ישנם מקרים של נכים קשים בעלי מספר מוגבלויות הדורשות תמיכה 24/7 בדומה למצב שבו מבוטח מונשם. תוספת של כ- 160 ₪ לקצבת שר"מ הינה תוספת מזערית ביותר ונתפסת כלעג לרש.

התייחסות:
אנו יודעים כי קצבת השר"מ איננה מכסה את כלל ההוצאות הקיימות בטיפול, כעת רק קבוצת המונשמים הוחרגה.
אנו ביקשנו להגדיל את רמת הזכאות, אך הנושא טרם קיבל מענה בתיקון הנ"ל. נמשיך לפעול לטובת קידום הנושא.

קצבת נכות:

 • הביטוח הלאומי פועל וימשיך לפעול על מנת לעלות את קצבת הנכות, וכן להקל על נכים שעל פי החוק אינם יכולים לקבל את הקצבה. בהסכם הנוכחי בקשנו לתת מענה גם לאוכלוסיות נוספת שעד היום נפגעו כגון: מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, בעיות נפשיות, שעד כה המבחן התלות שנדרשו לעבור מנע מהם את כלל הזכויות. ההסכם הנוכחי יאפשר להם להיות זכאים לקצבת שר"מ במקרה שבו הם תלויים באדם נוסף.
 • אנו מאמינים כי צרכי ילדים אינם שונים מצרכי מבוגרים, ופועלים להשוות את התנאים.
 • ארגוני הנכים מבינים כי הביטוח הלאומי פועל בהתאם למסגרת החוק, יחד עם זאת הם ימשיכו להיאבק ולקדם את דרישתם להעלאת קצבת הנכים עד לגובה המינימום.
 • חשוב להמשיך ולפעול גם לטובת הגדלת הקצבה למקבלי שר"מ בגובה 50%, גם הם מתקשים להתנהל בגובה הקצבה הנוכחית וחשוב לא להשאיר אותם מאחור.

דיסריגרד:

 • חשוב לפעול לטובת הגדלת הדיסריגרד כך שיימזער פגיעה בנכים שיוצאים לעבודה. לא יכול להיות שנכה שמבקש לעבוד קצבתו תתבטל במקרה שבו הוא מרוויח סכום של מעל ל- 6,000 ₪ בחודש.
 • הנכים מבקשים להתקיים בכבוד תוך הבנה כי ההוצאות החודשיות שלהם גבוהות, ולכן הקצבה יכולה לסייע בקיום היום יומי.
 • יש לפעול לטובת מתן הטבות לנכים אשר אינם זכאים לקבל קצבת נכות, לאור העובדה שהם מרווחים מעל ל- 6,000 ₪ בחודש. אותם נכים נפגעים פעמיים, הן בשל העובדה שלא זכאים לקצבה, והן בשל אי זכאותם להטבות.

רטרואקטיביות

 • ארגוני הנכים ימשיכו לפעול לטובת ביצוע תשלומים רטרואקטיבית להסכם, החל מתחילת שנת 2020.
אנו מאמינים כי ישנם מספר דרכים לשלם את התשלום הרטרואקטיבי , אך קיימת עדיפות לכך שישולם בחודש יולי במקום ב- 2 פעימות. ההתעסקות עם 2 פעימות נראית מיותרת ועלולה לעקב את התשלום.
 • באחריות האוצר לשלם את כלל התשלומים שהובטחו בהסכם.
התנהלות מול משרד האוצר:
 • הביטוח הלאומי פועל להסדרת הנושא באמצעות חוק ההסדרים, אנו פועלים כך שנשמור על שיקולי הדעת המקצועיים של ביטוח לאומי ללא צורך בקבלת אישור של משרד התקציבים במתן זכאות למבוטח. ברור כי קיים כאן ניגוד אינטרסים מובהק שזרוע תקציבית תקבל לידיה את ההכרעה בדבר זכאויות האזרחים.
 • מומלץ שביטוח לאומי יפרסם את ההתייחסות שלו לעניין חוק ההסדרים והמשמעויות הנגזרות מכך, קיים קושי להבין את הנושא במסמך של משרד האוצר.

ועדות רפואיות :

 • עקב תקופת הקורונה שבה ועדות עם נוכחות לא הצליחו להתקיים, נוצר עומס על המועדים שבהם מזומנים מבוטחים לוועדה. חשוב לבחון כיצד ניתן לתת מענה לעניין ועדות הערר, שבהן נראה במיוחד העומס.
 • בתקופת הקורונה נעשו מאמצים רבים לקיים ועדות ללא נוכחות, כמו כן החל מה- 17.5 אנו פועלים על מנת לאפשר למספר רב של ועדות להתקיים (פתיחת חדרי ועדות נוספים במהלך היום וכן זימוני ועדות בימי שישי), נמשיך לפעול לטובת צמצום זמני ההמתנה לוועדות.
 • יש לזכור כי קיימים מקרים שבהם יזומן מבוטח לוועדה, וזאת על מנת להטיב עמו ולבחון כיצד ניתן לתת לו זכאויות נוספות שלא באו לידי ביטוי בצורה מיטבית באמצעות המסמכים.
 • בנוסף אנו מפעילים לרשות המבוטח את מרכזי היד מכוונת ואת מחלקה ראשונה, המאפשרים לכוון את המבוטח בתהליך ולזרז את הטיפול בתביעתו.
 • אנו נמשיך לפעול לטובת הרחבת ממשקים אלו אל מול המבוטח והגורמים הנוגעים למימוש זכויותיו.

נכים מונשמים:

 • ארגוני הנכים ממשיכים לפעול לטובת הגדלת התמיכה בנכים מונשמים הנדרשים לסיוע 24/7 .
 • אנו דרשנו להכפיל את הסיוע מ 5,300 ₪ ל 10,600 ₪, כדי שיוכלו במידה ויבחרו גם לצאת מהמוסדות ולהתנהל בביתם. נשמח להמשך רוח גבית מהביטוח הלאומי בנושא.

מבוטחים עם אוטיזם :

 • הגדרת אוטיזם – מבוטחים עם אוטיזם נדרשים לעזרת הזולת, לעיתים אף תמיכה 24/7 . נכון להיום לביטוח לאומי אין הגדרה לעניין האוטיזם והוא נסמך על הגדרות חיצוניות. אותם מבוטחים נדרשים לקבל תמיכה, וחשוב שההסכם יכלול מענה גם לאוכלוסייה זו בדומה למונשמים.
 • במתווה הנוכחי אכן יש בשורה גדולה למבוטחים עם אוטיזם, מש"ה, מחלות נפש שבמסגרתה יוכלו להיות זכאים לשר"מ.
 • דרישת נוכחות בוועדות – כיום מתקיימות מספר ועדות על רצף הזמן שבהם נדרש להגיע. יש לפעול על מנת לשנות דרישת נוכחות זאת ולייצר תהליך מובנה של זרימת מיידעים בין המשרדים השונים, ובכך למנוע טרטור מיותר של המבוטח.
 • התייחסות: בימים אלה פועלת ועדה בין משרדית לעניין האוטיזם, שבמסגרתה אנו מבנים תהליך מובנה למניעת הגעה מיותרת של מבוטח ומעבר מיידעים בין המשרדים.
 • עד שהתהליך יחל אנו פועלים לטובת ביצוע ועדות ללא נוכחות הילד ומשפחתו, וקבלת החלטה על סמך המסמכים.

ממשקים מול משרדי ממשלה:

 • נדרש לייצר שיתופי פעולה בין המשרדים השונים והבניית תהליכי זרימת מידע, כך שמבוטח לא יידרש לבצע מספר פעולות מול המשרדים השונים, לדוגמא הכרה שניתנה ברשות המסים בדבר החמרה בשכר מפרנס ראשי, אין צורך שמבוטח יפנה באופן יזום גם לביטוח לאומי לאחר שקיבל הכרה זו.
 • האסטרטגיה של משרדי הממשלה וביניהם ביטוח לאומי צריכה להיות לעזור כמה שיותר לאזרח, כך שבמקרה של פגיעה, נכות או במצב שבו הוא נדרש לעזור ולתמוך בבן משפחתו - הבירוקרטיה תיעשה עבורו ותאפשר לו להתמקד בטיפול הנדרש.
 • באחריות ביטוח לאומי להנגיש את המידע כמה שיותר ולעזור בצמצום הבירוקרטיה, וארגוני הנכים יסייעו בהעברת המידע.
 • נדרש לייצר תהליך עבודה פשוט יותר למבוטח לעניין קבלת הניידות. כיום קיים טרטור רב בין משרד הבריאות לביטוח לאומי והוועדות השונות שלהן נדרש המבוטח, כגון ועדת גודל רכב ומכון כשירות הנהיגה.
 • במסגרת הרפורמה והובלת הצוות הבין משרדי אנו פועלים לטובת צמצום הבירוקרטיה ופישוט התהליכים. הצוות בשלב גיבוש ההמלצות, לצערנו עקב הפוקוס שניתן בתקופה האחרונה לטיפול בנושא הקורונה קיים עיכוב, אך אנו מקווים שנשוב ונתכנס בהקדם. 

דירות לוויין :

כיום נושא דירות הלוויין אינו מטופל בשל העובדה שמשרד הרווחה טען כי התקציב הסתיים, חשוב לראות איך ביטוח לאומי יכול לסייע בהתנהלות מול משרד הרווחה.

זכאות זמנית למבוטחים הסובלים ממחלות נפש:

יש להמשיך ולפעול לטובת קביעת זכאות ארוכת טווח ולא זמנית. כמו כן יש לבחון כיצד ניתן לספק למבוטחים תמיכה רחבה ככל הניתן.

הפעלת מערך מתנדבים:

כיום מערך המתנדבים מספק תמיכה רק לקשישים ולא לכלל האנשים בעלי המוגבלויות. חשוב לבחון כיצד ניתן להרחיב את המערך גם לאנשים אשר מוגדרים ברמת סיכון גבוהה ובעלי מוגבלויות.