מפגש דיגיטלי עם אזרחים בתחומי הנכות


בתאריך 3 במאי 2020 נערך מפגש ZOOM עם עשרות אזרחים בנושאי נכות.

לתשומת לבכם, מתוארות הצעות ותובנות הנגזרות מהדברים שעלו בדיונים, חלקם על ידי הציבור וחלקם מטעם הביטוח הלאומי.
אין מדובר בהחלטות רשמיות או עמדת הנהלת המוסד לביטוח לאומי.

תובנות שעלו מהדיון

מקבלי קצבת נכות/שר"מ שפוטרו/יצאו לחל"ת

 • הועלה הצורך לתת מענה למקבלי קצבת נכות שפוטרו/יצאו לחל"ת, והתוספת בגין בני זוגם או ילדיהם מקוזזת עם קבלת דמי האבטלה.
 • הועלה הצורך לתת התייחסות מיוחדת לבני משפחה הנדרשים להישאר בבית על מנת לטפל בבן משפחה עם מוגבלות.
 • יש לתת מענה לאנשים שניצלו את ימי המחלה/החופשה שלהם ויצאו לחל"ת בשלב מאוחר יותר.
 • יש לתת מענה לאנשים עם מוגבלות צעירים שעדיין לא צברו את ימי האכשרה המתחייבים באבטלה.

הסכם הנכים 

במסגרת הפעימות הבאות חשוב שיינתן מענה הולם לאנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להשתלב בעבודה בשוק הפתוח ומאידך לאפשר ואף לתמרץ אנשים עם מוגבלות שיש באפשרותם להשתלב בשוק העבודה - לעשות זאת.

תשלום לעובד זר

 • הועלה הצורך להסדיר את סוגיית תשלום דמי הביטוח הלאומי עבור העסקת עובד זר.
 • מקבלי קצבת השירותים המיוחדים וקצבת ילד נכה  מחויבים בתשלום דמי ביטוח עבור עובד זר של 2% עד גובה הגמלה, והם נדרשים לבצע התשלום באופן עצמאי, וזאת בשונה מקצבת הסיעוד בו קיים ניכוי מס במקור. חישוב התשלום אינו ברור וקיים פער בין הזכאים לקצבה בשיעור 112% ל- 188%.
 • יש לאפשר תשלום בגין העובד הזר גם באמצעות אתר האינטרנט ולא רק בבנק הדואר.

 ילד נכה

קיים פער בסכומי הקצבאות בין קצבת ילד נכה לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור 188%, וצריך לסגור את הפער באמצעות הגדלת סכום קצבת ילד נכה לילדים עם מוגבלות קשה.
 
התייחסות לאנשים עם מוגבלות בשעת משבר ובשגרה
הועלה הצורך לבדוק מצבם של אנשים עם מוגבלות בודדים או ללא עורף משפחתי, גם בימי שגרה אך בעיקר בתקופת משבר.
על המדינה להערך לאפשרות של גל שני של קורונה מבעוד מועד ולתת מענה לאוכלוסייה זו.

ניידות
 • יש צורך לתת מענה לאנשים עם מוגבלות נפשית הסובלים מקשיים בניידות.
 • בתקופות משבר כמו התקופה האחרונה אנשים עם מוגבלות נפשית זקוקים לעזרה בהגעה ממקום למקום ואינם מסוגלים להשתמש בתחבורה ציבורית.

שוהים במוסדות בתקופת "קורונה"

 • אנשים עם מוגבלות נפשית לא היו זכאים לסלי מזון ולהטבות אחרות כפי שהיו זכאים אזרחים ותיקים, על אף הצורך הגדול שלהם בכך.
 • יש לבטל חלוקת קצבה בתקופת משבר הקורונה, שכן היו מבוטחים שהוצאו/יצאו מהמוסדות ושהו בביתם.

שירותים מיוחדים

 • יש להתאים את הסף הרפואי של שר"מ לנכות כללית, שכן יש אנשים שללא ספק תלויים בעזרתו של אדם אחר, אך אינם עוברים את הסף הרפואי המזכה בשר"מ.
 • יש להתאים את מבחן התלות באופן שיתן מענה לאנשים עם מוגבלות נפשית ודומיהם שלא זכאים לקצבה משום שהמוגבלות שלהם אינה פיסית.
נכות כללית
 • הארכנו את תקופת הזכאות הזמנית בארבעה חודשים לתקופה בה לא התקיימו וועדות רפואיות בנוכחות.
 • עלה הצורך בקביעת זכאות לקצבת נכות לחולות אנדומטריוזיס
 • תעודות נכה: פטור מעמידה בתור – נדרשת הרחבת אוכלוסיית הזכאים.
 • שירות לאנשים עם מוגבלות – יש להביא בחשבון את הקושי של חלק מהאוכלוסייה להתנהל באמצעות האתר האישי של הביטוח הלאומי ויש צורך בסיוע אישי עבורם.
 מבקשים לקבל אישור על הגשת תביעה לביטוח לאומי וזאת לצורך מיצוי זכויות במוסד אחרים – אישור מסוג זה קריטי בתקופה בה הטיפול בתביעות לנכות מתעכב.