מפגש דיגיטלי בנושא נפגעי איבה ומשפחות


בתאריך 21 באוקטובר 2020 נערך מפגש ZOOM עם עשרות בני משפחות שכולות.

לתשומת לבכם, מתוארות הצעות ותובנות הנגזרות מהדברים שעלו בדיונים, חלקם על ידי הציבור וחלקם מטעם הביטוח הלאומי.
אין מדובר בהחלטות רשמיות או עמדת הנהלת המוסד לביטוח לאומי.

הרחבת זכויות לטיפול פסיכולוגי למשפחות שכולות

 • הטיפול הפסיכולוגי הניתן למשפחות בדומה לכל טיפול פסיכולוגי הינו תחום בזמן. לכל טיפול נדרש שיהיו לו מטרות וכן התחלה אמצע וסוף. בהתאם להוראת משרד הביטחון ,לכלל המשפחות ניתנת האפשרות לקבל 3 שנים של טיפול. מעבר לכך, אכן נדרש לבחון האם קיים צורך להאריך את הטיפול, זאת בהתאם לחוות דעת הפסיכולוג - מקרים שאכן דורשים זאת מקבלים אישור.
 • באירועים חריגים וכן בתקופת הקורונה אנו מאפשרים לקבל הארכה של מסגרת הטיפול ללא צורך בבקשה לקבלת הארכה.
  אין המטרה כי בן המשפחה ירגיש מטורטר אלא המטרה היא לתת מסגרת טיפולית מותאמת, הטיפול אינו מציאות חיים אלא מטרתו לתת כלים להתמודדות.
 • לעניין רשימות המטפלים אנו כפופים לרשימות המקובלות של משרד הביטחון , אך אין ספק כי המרכיב המרכזי של ההצלחה בטיפול הפסיכולוגי תלוי גם בכימיה עם המטפל, ולכן במקרה בו נדרש לכך ניתן להחליף מטפל.
 • בנושא הטיפולים האלטרנטיביים אנו בוחנים את הנושא, עד לקבלת החלטה ניתן לפנות באמצעות עובדת השיקום לוועדת למ"ד בבקשה לקבל סיוע במימון טיפול אלטרנטיבי . יש להעביר את הבקשה עם פירוט והסבר כך שהוועדה תוכל לבחון האם ניתן לתת מענה אלטרנטיבי לטיפול הפסיכולוגי.

התאמת דרישות הנהלים למציאות המשתנה בת יומנו

 • אנו מסכימים כי אכן חלק מההוראות מיושנות ונדרש לבצע בהם שינוי , אך כל עוד משרד הביטחון לא יבצע בהם שינויים אנו כפופים
 • להוראות אלו. אנו מאמינים כי בדומה לשינוי שבוצע ברכישת רכב של אלמנות שכולות יבוצע גם בהמשך לאלמנות איבה.
  בנוסף, בימים אלה אנו נמצאים בתהליך של גיבוש הגדרות ברורות לאחריות למתן השירות בכל משרד, לאחר קבלת ההחלטות נפרסם את המידע ובתקווה זה יצמצם את תחושת הטרטור והבירוקרטיה בקבלת השירות בין המשרדים השונים.

פיזור הטיפול במבוטח במחלקות שונות

בימים אלה אגף איבה ושיקום מנסים לבנות תהליך עבודה וחלוקה ברורה יותר בין האגפים מקווים שחלוקה זו תעזור לפונים להתמצא.

קשר ישיר בתקופת הקורונה

 • אנו מצרים על כך שלא כלל המבוטחים קיבלו את היחס לו אנו שואפים לתת לכלל המבוטחים, ההנחיה אכן הייתה כי באחריות כול עובדת שיקום ליצור קשר עם כלל המבוטחים אשר בטיפולם ולבחון כיצד ניתן לסייע להם בימים אלה.
 • אנחנו נבחן כיצד ניתן להרחיב את הקשר של עובדת השיקום עם נפגעי האיבה ובני משפחותיהם וכן את האפשרות להרחיב את מעגל המתנדבים שלנו כולל שימוש בתנועות הנוער גם לטובת ביקור אצל המשפחות השכולות.

הקמת אנדרטאות להנצחת חללי האיבה בסיוע ביטוח לאומי

 • ביטוח לאומי תומך ברשויות ומוסדות ציבור המנציחות את חללי פעולות האיבה באמצעות אנדרטאות/סרטים/ספרים ואופני הנצחה נוספים שאינם מתכלים. את המקרה הספציפי של משפחת נעים אנחנו מכירים ונשמח ללוות אתכם בתהליך, אנחנו אתכם יד ביד, ברור לנו שצריך להקים את האנדרטה בשנית וכואב כי הושחתה האנדרטה הקודמת.
 • לעניין האנדרטאות שהזכרתם שבמימון משרד הביטחון , על פי רוב אין מדובר במימון משרד הביטחון אלא יוזמה של יחידות צה"ל השונות שלוקחות את הנושא תחת חסותם. יחד עם זאת , אנו מוכנים לבדוק שוב את הנושא והכללים מול משרד הביטחון וכן לתמוך בקידום הנושא מול הרשויות עד כמה שאפשר.
 • לגבי הרעיון של הדלקת משואות בשיתוף תנועות הנוער בכלל אתרי הזיכרון של חללי פעולות איבה - נשמח לקבל את התוכנית
  שנכתבה בנושא ולבחון כיצד ניתן לסייע בקידומה. אנו רואים בשיתוף תנועות הנוער כפרויקט חינוכי חשוב.

הקשר עם עובדת השיקום

 • עצוב לנו לשמוע את הדברים, גם אנו רואים חשיבות גבוהה בליווי השיקום, צובט לנו בלב לשמוע מקרים בהם לא ניתן שירות מיטבי.
 • תודה על הפידבק, חשוב לנו לשמוע. אנו ניקח את הדברים ונבחן כיצד ניתן לשפר השירות הניתן. בנוסף נבחן כיצד ניתן לתת מענה ביום האבל האישי על ידי שליחת מסרון לבני המשפחה.

השתתפות בתשלום עבור שירותי ZOOM לטובת התכנסות משפחות שכולות

נבחן את הנושא מול הגורמים הרלוונטיים במשרד הביטחון .


תובנות

 • טרום סיום הזכאות לטיפול פסיכולוגי של בן משפחה שכולה , יש לבחון אפשרות כי עובדת השיקום תיצור קשר יזום עם
  בן המשפחה על מנת לבחון יחד מהם המענים הניתנים והאם נדרש המשכיות של הטיפול.
 • יש לחדד בקרב עובדות השיקום את הזכאות הניתנת למשפחות השכולות. בנוסף יש לבחון האם ניתן להרחיב את
  הזכאות מול משרד הביטחון.
 • יש לבחון לייצר ממשק מול משרד הבריאות להעברת המידע לתשלום בגין תרופות כרוניות ללא מעורבות המבוטח,
  כמו כן , ניתן לשקול קבלת העתק של תשלום המרשם באמצעות תמונת הווטסאפ/ מייל ללא דרישת המקור.
 • מומלץ לייצר ניוזלטר למשפחות השכולות הכולל פירוט על כלל הזכאויות שלהם וכן מי מהמשרדים אחראי לתת להם
  שירות ומענה בנושאים השונים.
 • מומלץ לייצר תהליך עבודה בו כל עובדת שיקום תיצור קשר עם המשפחות השכולות ביום האבל האישי, ניתן
  לבצע זו בשיחת טלפון או שליחת הודעת טקסט המאפשר יצירת קשר חוזר.
 • יש לבחון כיצד ניתן לסייע במימון שירותי ZOOM לקיום טקסים ואירועי זיכרון עבור המשפחות השכולות.