מפגש דיגיטלי של אירוח אזרחים לשאלות ותשובות בנושאי אבטלה וקצבאות


תובנות יועלו בהמשך​