מפגש דיגיטלי בנושא הורות, לידה ומשפחה


בתאריך 23 בספטמבר 2020 נערך מפגש ZOOM עם עשרות אזרחים בנושאי נכות.

לתשומת לבכם, מתוארות הצעות ותובנות הנגזרות מהדברים שעלו בדיונים, חלקם על ידי הציבור וחלקם מטעם הביטוח הלאומי.
אין מדובר בהחלטות רשמיות או עמדת הנהלת המוסד לביטוח לאומי.

תובנות ​

נשים לאחר לידה הסובלות מדיכאון ובעיות רגשיות לתקופה זמנית:

אנו מכירים את הסוגיה, ומציעים לצרף נציגים ממשרד הרווחה וגורמים נוספים לביצוע סיעור מוחות ועבודת מטה כך שנוכל לתת מענה מיטבי לאוכלוסייה זו .
בוועדה לאימהות במועצת המוסד היו מספר דיונים בנושא ובחנו את המסגרת שבה ניתן לתת מענה , הנושא צף ונעלה שוב בוועדת אימהות , נשמח לקבל את מסמכי המחקר ולהסתייע בו.

צבירת תקופת אכשרה לנשים בהריון כאשר הם מוצאות לחל"ת :

כיום במצב החוקי, בחישוב תקופת האכשרה אנו לוקחים בחשבון סכומים מלאים עבור אותם חודשים בהם האישה עבדה והמינימום הנדרש הינו 6 חודשי אכשרה בדומה למינימום הנדרש לקבלת דמי אבטלה.
בדקנו את המקרים בהם נשים קיבלו דמי לידה חלקיים לאור תקופת אכשרה שאינה מספקת וכמות המקרים הינה נמוכה ביותר.
אנחנו פועלים לבחון כיצד ניתן לתת מענה לאוכלוסייה שנפגעה, נפלה בין הכיסאות ונשארה ללא מענה, לא רק לעניין לידה.
כרגע, המינימום הנדרש ללא שינוי חקיקה הוא אכן 6 חודשי אכשרה.

יציאה לחל"ת מאולץ בשל חוסר במסגרות חינוכיות

אנו ערים לתופעה זו ועושים כל שביכולתנו לסייע לאותה אוכלוסייה שנפגעת . לכן כהנחיה כל מקרה בו מוגשת בקשה לקבלת דמי אבטלה ואנו מקבלים הסבר מפורט מדוע ההורה אינו יכול לשוב לעבודה, אנו בוחנים כיצד ניתן בכל זאת לתת לו דמי אבטלה.
במקרה בו המקרה מוצדק אכן יקבל את דמי האבטלה ובתנאי והיו לו 6 חודשי אכשרה לפחות.
הנחייה זו ירדה לכלל העובדים בביטוח לאומי, להפעיל שיקול דעת רחב ויש מקום להקל במקרה בו המקרה מוצדק.
כמו כן אנו מודעים לכך שגם הייתה פסיקה בבית הדין בנושא ופועלים על מנת להקל ולהטיב כמה שאפשר בנושא.

רישום מאוחר בשירות התעסוקה לעובדים שיוצאים לחל"ת זמני בקיץ

החוק מאפשר לנו לתת 7 ימים בלבד במידה ובוצע איחור ברישום בשירות התעסוקה, מעבר ל 7 ימים אנו לא יכולים לתת הקלה ונדרשים לאישור של שירות התעסוקה. אנו מציעים לפנות ישירות לפניות הציבור של שירות התעסוקה ולבחון מולם את האפשרות לקבל מפת התייצבות מלאה החל מיום הפסקת עבודתן , ברוב המקרים אכן שירות התעסוקה שולחים מפות רטרואקטיבית.
ברור לנו שעצם העבודה שאדם נדרש לבצע 2פעולות מול רשויות שונות אכן מקשות על התהליך ולכן אנחנו בוחנים כיצד ניתן להקל על התהליך על מנת שיהיה פחות מסורבל ולהקל על התהליך בעתיד.

יציאה לבידוד לאור הדבקה במסגרות החינוך

אנו מתייחסים בצורה עניינית לכל מקרה , מודעים למצב ופועלים בצורה רגישה. אנו מבינים את הנסיבות הבעייתיות ואת צו השעה לכן אנחנו בודקים את הדברים ברוח בית הילל, מתוך מקום של התחשבות ככל שניתן לסייע לאותם נשים .
בנוסף אנו פועלים לטובת מתווה לאנשים שנאלצים לצאת לחל"ת למרות שמבחינת המעסיקים נדרשים לשוב לעבודה.

שקיפות בהעברת מידע והחישוב של זכאות 

אנחנו מודעים למצב ופועלים כבר תקופה ארוכה לטובת שיפור בשקיפות המידע הניתן לאזרח, לכן במידה ויש מיידעים שאינם ברורים נשמח לקבל פידבק היכן נדרש לפרט או להציג את הדברים בצורה אחרת.
המידע אינו עבורנו המידע הינו עבור הציבור הרחב ואנחנו פועלים על מנת שהמידע יהיה ברור בצורה מובהקת .
בשבועיים האחרונים העלנו לאתר 2 מחשבונים חדשים לאתר כך שיוכלו לסייע לנשים לחשב את זכאויותיהן ונמשיך לבחון כיצד ניתן לייצר מחשבונים נוספים ולהקל על היכולת לקבל את המידע .

מענק עבודה / הבטחת הכנסה 

נשמח לקבל דוגמאות ונבחן אותם לעומק, אישה אשר מקבלת אצלנו את המענק איננה זכאית לקבל ברשות המיסים, אנו עובדים במקביל עם רשות המיסים ולכן לא צריכות להיות בעיות , אנו נדרשים לעבוד בתיאום.
אנחנו פועלים בהתאם לדיסריגרד החדש ולכן בתום השנה אנחנו מעבירים את רשימות לרשות המיסים, רשימות אלו כוללות החישוב הישן והחישוב החדש כך שבמידת הצורך היא מקבלת הפרש שמשולמים לה  באמצעות רשות המיסים.

חישוב דמי אבטלה כשכר לצמצום קיזוזים בקצבאות נוספות 

כלל ההקלות לעניין הקורונה ניתנות עד יוני 2021 זולת גובה דמי אבטלה התלויים באחוז האבטלה במדינת ישראל על פי נתוני הלמ"ס. 
 יחד עם זאת, לעניין דמי האבטלה למרות שהייתה ירידה של 10% בנתוני האבטלה במדינה, פועלים בימים אלה לשנות את החקיקה על מנת למנוע את ההורדה בזכאות. 

נשים בעלות עוסק פטור/ עסק קטן  

הנושא אינו חדש ויש לנו כבר מתווה שקיים ואנחנו גיבשנו מספר הנחיות שאנו פועלים על מנת לקדם אותם לעניין עצמאיות ביציאה לחופשה לידה כך שיכולו להמשיך ולנהל אותו .
בחודשיים האחרונים מצרפים לכל עצמאית מכתב עם טופס מובנה שבו היא יכולה לפנות אלינו ולהמשיך לבקש לעבוד לצורך שימור העסק גם בזמן בחופשת הלידה,  במקרים אלו אנו תופרים לכל עצמאית החבילה  מותאמת, כך שתוכל לעבוד עד להיקף של 20% מאחוז המשרה. מענה זה ניתן גם עבור גברים שבוחרים לקחת חופשת לידה.