מפגש דיגיטלי עם ארגוני עצמאים, בעלי שליטה שכירים ומעסיקים


בתאריך 22 באפריל 2020 נערך מפגש שולחן עגול דיגיטלי עם ארגוני עצמאים, בעלי שליטה שכירים ומעסיקים בנושא התמודדות וסיוע בתקופת נגיף הקורונה.​

תובנות ושאלות שעלו במסגרת הדיון:

לתשומת לבכם, מתוארות הצעות ותובנות הנגזרות מהדברים שעלו בדיונים, חלקם על ידי הציבור וחלקם מטעם הביטוח הלאומי.
אין מדובר בהחלטות רשמיות או עמדת הנהלת המוסד לביטוח לאומי.

דמי אבטלה בזמן המשבר:

 • המאבק הינו בראשית דרכו, המענה הקיים של קבלת מענק הינו רק עבור חודש אפריל ואין מענה מוסדר עבור חודש מאי. יש לפעול במהירות על מנת למצוא פתרון הולם גם עבור מענק חודש מאי.
 • המשימה של ביטוח לאומי הינה להיאבק עבור העצמאים כך שיהיו זכאים לקבל דמי אבטלה כשכירים בזמן המשבר ולאחר מכן . זוהי המהות של הביטוח הלאומי - לדאוג עבור הביטחון הסוציאלי של האזרחים, וחובה לתת את הדעת גם על מתן מענה סוציאלי לעצמאים.
 • הפרשי דמי אבטלה - ברגע שיהיה מידע על אופן חישוב ההפרשים יש לפרסם את המידע באתר.
 • מה יקרה כאשר עובד לא ישוב למסגרת עבודתו וכבר ניצל את מלוא ימי האבטלה? האם יוכל להמשיך ולחתום ויחרגו את הימים שכבר שולמו לאור משבר הקורונה?
 • האם עובד נדרש להאריך באופן יזום את תקופת האבטלה שלו במקרה בו טרם שב לעבודה?
 • עובדים שניצלו את זכאותם לימי האבטלה בתקופה של 4 שנים - נדרש פתרון במקרה בו החל"ת שלהם מתארך או במידה והם נשארים מחוסרי עבודה לאחר המשבר.

צו סיווג מעסיקים:

 • יש לפעול להכניס כמה שיותר עובדים תחת צו המעסיקים בדומה לשחקנים ומורי הדרך, וכבר עכשיו לתת פתרון לאותם עובדים לחודש אפריל.
 • הפרשת תשלום עבור עובדים פרילנסרים - במקרים בהם המעסיק לא הפריש תשלום לעובד כפי שנדרש יש לפעול לטובת מזעור התשלום הנדרש שכן מעסיקים רבים לא יסכימו להפריש סכומים אלו עבור הפרילנסרים אשר נותנו להם שירותים.
 • דרישת התשלום עבור המעסיק המקבל שירותים מפרילנסרים צריכה להיות מעכשיו קדימה, ללא דרישה לתשלום רטרואקטיבית. 
 • ענף אומנות הבמה צפוי לשוב ולפעול בשלבים האחרונים של היציאה מהמשבר, לכן נדרש להאריך את הזכאות מעל ל-175 ימים המקסימאליים הניתנים היום.

תשלום מקדמות:

 • נדחו תשלומי המקדמות של אפריל ל-15.5 אך למעשה אנחנו מגיעים לזמן המדובר ועוד מעט עצמאים ידרשו לשלם עבור חודשיים, כאשר אין להם מקור פרנסה - יש למצוא פתרון כך שהדחייה לא תהווה עומס נוסף.
 • יש לבחון האם ניתן לדרוש תשלום בגין מקדמות עבור חלקיות השנה והחזרי תשלומים בהקטנות מקדמות.

עצמאים מעל לגיל 67:

 • המענק אותו הממשלה נתנה מיועד רק עבור שכירים, כך שעצמאים נותרים רק אם היכולת לבקש הלוואה שכידוע איננה מאושרת במהירות. יש לבחון כיצד ניתן לסייע גם לעצמאים מעל לגיל 67 בדומה לשכירים. 
 • אנו דורשים שיוון בדיוק כמו ציבור השכירים, יש לנו יותר מאוזן קשבת מצד ביטוח לאומי אך יש להמשיך ולהשפיע על הממשלה לפעול בהתאם.

תשלום המעסיקים בגין חל"ת העובדים:

 • הפחתת דמי ביטוח בזמן חל"ת - מעסיק נדרש לשלם עבור כל עובד שהוציא לחל"ת סכום לא מבוטל של 384 ₪ בחודש. יש לפעול לטובת ביטול הסכום או להפחיתו.
 • סכום זה מהווה נטל רב עבור מעסיק שיש לו מספר עובדים ובמקביל אינו זכאי לתשלום מהמדינה.
 • חל"ת גמיש - הדרישה למינימום זמן חל"ת של 30 יום יצרה מצב מגוחך, שכן גם מעסיק שרוצה להחזיר את עובדיו למסגרת העבודה נאלץ להמתין על מנת לא לפגוע בזכות העובד לקבל דמי אבטלה עבור החודש- יש לפעול על מנת להסיר מגבלה זו בהקדם.
 • עידוד החזרת עובדים לעבודה - הבעיה הגדולה ביותר של המשק הינה מספר האנשים שנמצאים בחל"ת. יש לעודד ולתגמל את המעסיקים אשר פועלים לטובת החזרת מרבית עובדיהם לשולחן העבודה.
 • הודעה לפני פיטורין - מה עושים במקרים בהם המעסיק לא יוכל להחזיר את העובד מחל"ת? האם יידרש לשלם לעובד ימי הודעה מוקדמת ? או שימי ההודעה המוקדמת יהיו על חשבון ימי החל"ת?

תשלום המעסיקים עבור ימי בידוד ומחלה:

על המדינה לקחת חלק בתשלום ימי המחלה והבידוד שנכפו על העובדים , שכן התשלומים נופלים כעת על המעסיקים, התשלומים עבור 14 יום מחלה הינם גבוהים ומקשים מאוד על המעסיקים שאינם זכאים לתמיכה.

שכירים בעלי שליטה:

 • בשנת 2004 נעשה עיוות חוקי, שכן עד אותה תקופה שכירים בעלי שליטה היו זכאים לתשלום ימי אבטלה. ציבור השכירים בעלי שליטה עומד על 180 אלף איש ואנו דורשים כי יכירו בנו בדיוק כמו השכירים לעניין האבטלה. הביטוח לאומי הצהיר מספר פעמים כי הוא תומך בדבר אך לצערנו שוב דבר אינו מתקדם בממשלה.
 • רשות המיסים תשלם את המענק מתוך המידע הקיים בקבצי ביטוח לאומי, למרות הפנייה לשכירים בעלי השליטה לבצע תיקון של הסיווג כרגע יש רק 400 פניות לתיקון. יש לבחון כיצד ניתן להעביר בצורה מיטבית את המידע לרשות המיסים כך שרבים יוכלו להיות זכאים למענק ב 15.5 ולא יפלו בין הכיסאות.
 • נדרש לאפשר לתקן את המקדמות לפחות פעמיים בזמן רבעון וזאת על מנת להבטיח כי במקרה בו קיים שינוי במתווה ההכנסות יהיה מינימום פגיעה ומקסימום שמירה על הזכיות הסוציאליות.
 • מייצגים - ניתן לבצע שינוי לשכירים בעלי שליטה רק עבור 3 חודשים רטרואקטיבית, מומלץ להרחיב את היכולת לתקופה רחבה יותר. כמו כן נידרש למצוא פתרון לעדכון הטפסים כגון 126 כך שניתן יהיה לבצע פעולה גורפת.
 • שכירים שהם גם עצמאים:
 • שכירים שהינם עצמאים נפגעים פעמיים שכן מקבלים דמי אבטלה יחסית נמוכים בשל היקף העבודה ובנוסף מנכים מהם כל הכנסה אפשרית נוספת- יש לבחון כיצד ניתן למזער את הפגיעה וכן מומלץ לפרסם את המידע באתר.
 • שכירים שהם גם עצמאיים ואינם יכולים לסגור את העסק כאשר קיימת בו פעילות מזערית נפגעים באופן משמעותי פעמיים.

זכויות עצמאיים לאחר המשבר:

 • יש לעגן את שיטת התשלום עבור העצמאים בהתייחסות לסל הביטוחי שקיים עבור העצמאי ולחשב את הפרמיה בצורה מדודה. מומלץ לאפשר לעצמאי מספר מסלולי בחירה.
 • העצמאים זכאים לזכויות שוות ערך לשכירים ועניין האבטלה ובכלל, יש להוביל רפורמה בממשלה החדשה ולפתור את נושא שיוון הנטל והזכויות, על מנת להבטיח את הביטחון הסוציאלי של העצמאים במדינה.
 • מעמד הפרילנסרים השתנה בשנים האחרונות יותר, ויותר עובדים מועסקים כנותני שירותים במקום עובדים בעלי יחסי עובד מעביד. חשוב ליישב את מעמדם כשכירים לכל דבר ועניין .