ענפי הביטוח לעובד זר


עובד זר מבוטח בענפי הביטוח האלה:

פגיעה בעבודה

ענף זה מבטח את העובד ובני משפחתו במקרה של פגיעה בעבודה, בתנאים דומים לאלו של עובד ישראלי
הביטוח כולל גם זכאות לטיפולים רפואיים, שיקום מקצועי ועוד.


פשיטת רגל ופירוק תאגיד (זכויות עובדים)

ענף זה מבטח את העובד במקרה שהמעביד אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי עובדיו, עקב פשיטת רגל.
תנאי הביטוח דומים לאלו של העובד הישראלי.


אימהות

ענף זה מבטח את העובדת, שהועסקה בישראל תקופה מינימלית הקבועה בחוק, במקרה של הפסקת העבודה עקב לידה ( דמי לידה). תנאי הביטוח דומים לאלו של עובדת ישראלית.

עובדת זרה או אשת עובד זר המועסק בישראל, עשויה להיות זכאית לתשלומים הבאים, גם אם אינה מועסקת בעצמה:

  • מענק אשפוז (משולם לבית החולים שבו אושפזה היולדת, לכיסוי הוצאות האשפוז).
  • מענק לידה (משולם ישירות לחשבון הבנק של היולדת)
  • קצבת לידה (משולמת למי שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת).

תנאי הביטוח דומים לאלו של תושבי ישראל, למעט שני התנאים הבאים החלים על העובדת הזרה:

  1. הלידה ארעה בישראל
  2. ליולדת (או לבן זוגה) יש לפחות 6 חודשי העסקה רצופים בישראל.


קצבת ילדים

עובד/ת זר/ה (אף אם אינו/ה תושב/ת ישראל) השוהה בישראל כחוק, עשוי/ה להיות זכאי/ת לקצבת ילדים. לבדיקת הזכאות יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.


נפגעי פעולה איבה

ענף זה מבטח את העובד ובני משפחתו במקרה של פגיעה בפיגוע איבה. הביטוח כולל גם זכאות לטיפולים או מכשירים רפואיים, והטבות נלוות על פי החוק.
 
לתשומת לבך, רק עובד זר אשר נכנס לארץ כחוק יוכל להיות מוכר כנפגע פעולות איבה"