גיליון 113 - תמוז תשפ"א, יוני 2021: מיצוי זכויות ומערכת הביטחון הסוציאלי בישראל

עורכים-אורחים:

ג'וני גל, אבישי בניש, רוני הולר ונועם תרשיש


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
מיצוי זכויות בישראל: מצב הידע וכיווני מחקר בעתידרוני הולר, אבישי בניש, ג'וני גל, נועם תרשישהורדה מיצוי זכויות בישראל: מצב הידע וכיווני מחקר בעתידהורדה מיצוי זכויות בישראל: מצב הידע וכיווני מחקר בעתיד
מיצוי זכויות חברתיות בישראל: ממצאי מחקרדניאל גוטליבהורדה מיצוי זכויות חברתיות בישראל: ממצאי מחקרהורדה מיצוי זכויות חברתיות בישראל: ממצאי מחקר
חסמים ואסטרטגיות למיצוי זכויות: נקודת המבט של מקבלי קצבאות הביטוח הלאומינועם תרשיש, רוני הולרהורדה חסמים ואסטרטגיות למיצוי זכויות: נקודת המבט של מקבלי קצבאות הביטוח הלאומיהורדה חסמים ואסטרטגיות למיצוי זכויות: נקודת המבט של מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי
"אני יודעת מה הכי טוב לי": סִנְגּוּר עצמי של נערות וצעירות במצבי מצוקה וסיכון כפרקטיקה של מיצוי זכויותנור שמעיהורדה אני יודעת מה הכי טוב לי: סִנְגּוּר עצמי של נערות וצעירות במצבי מצוקה וסיכון כפרקטיקה של מיצוי זכויותהורדה אני יודעת מה הכי טוב לי: סִנְגּוּר עצמי של נערות וצעירות במצבי מצוקה וסיכון כפרקטיקה של מיצוי זכויות
סִנְגּוּר למען מיצוי זכויות חברתיות בעבודתן של עובדות סוציאליותאבישי בניש, עידית וייס גלהורדה סִנְגּוּר למען מיצוי זכויות חברתיות בעבודתן של עובדות סוציאליותהורדה סִנְגּוּר למען מיצוי זכויות חברתיות בעבודתן של עובדות סוציאליות
איך שינוי נוצר? תהליך האימוץ של מדיניות מיצוי הזכויות במוסד לביטוח לאומינועם תרשיש, ג'וני גלהורדה איך שינוי נוצר? תהליך האימוץ של מדיניות מיצוי הזכויות במוסד לביטוח לאומיהורדה איך שינוי נוצר? תהליך האימוץ של מדיניות מיצוי הזכויות במוסד לביטוח לאומי
מיצוי זכויות בראייה מגדרית: המקרה של אלימות בן זוגדלית יסעור-בורוכוביץ, אורלי בנימין, אריאן רנן-ברזיליהורדה מיצוי זכויות בראייה מגדרית: המקרה של אלימות בן זוגהורדה מיצוי זכויות בראייה מגדרית: המקרה של אלימות בן זוג
החוליה החסרה: תפקידם של סוכנים למיצוי זכויות חברתיותאבישי בניש, רוני הולרהורדה החוליה החסרה: תפקידם של סוכנים למיצוי זכויות חברתיותהורדה החוליה החסרה: תפקידם של סוכנים למיצוי זכויות חברתיות
זקנים ושימוש ברשת כדי למצות זכויות: איך הם מתמודדים?שירלי בר-לב, דניאלה איזנברג, עדי לוריאהורדה זקנים ושימוש ברשת כדי למצות זכויות: איך הם מתמודדים?הורדה זקנים ושימוש ברשת כדי למצות זכויות: איך הם מתמודדים?
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات