פטור מתשלום דמי ביטוחמקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות- פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי מהקצבה ומהכנסה שלא מעבודה, בתקופה שבה הוא מקבל את הקצבה.

  • אם הוא עובד כשכיר - מעסיקו חייב לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, אמהות ופשיטת רגל, וכן חלה חובת תשלום דמי ביטוח בריאות.
  • אם הוא עובד כעצמאי -  עליו לשלם דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה ואמהות, וכן לשלם דמי ביטוח בריאות. 
  • מי שמקבל קצבת נכות ואין לו הכנסה אחרת, ינוכו מקצבתו  דמי ביטוח בריאות בסכום של  112 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).