תג חנייה לנכה


תג חנייה לנכה מאפשר לנכה להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, ובתנאים מסוימים גם במקומות שהחנייה אינה מותרת בהם. את הפרטים המלאים על תג החנייה תוכל למצוא באתר משרד התחבורה.

מי זכאי לקבלת תג חנייה לנכה?

​לתג החנייה לנכה זכאי מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים:

  • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
  • נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות, ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
  • נכה המוגבל בהליכה, וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.

קיימים קריטריונים נוספים שאותם תוכל למצוא באתר משרד התחבורה.

הליך קבלה וחידוש תג חנייה לנכה

לשם קבלת פטור מאגרת הרישוי ותג חנייה לנכה, אתה מתבקש לפנות למשרד התחבורה, ולצרף את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לתג נכה.
  • צילום תעודת זהות וספח.
  • מכתב בחתימתך, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב).
  • צילום רישיונות רכב.
  • צילום פרוטוקול רפואי.

במשרד התחבורה יחליטו אם אתה זכאי לקבל פטור מאגרת רישוי ותג חנייה לנכה.