דמי פגיעה

 ItemsList

05.12.2023 : חוזר נגעים בעור כתוצאה מחשיפה לשמש איחוד פגימות139
17.10.2023 : 137-2023 חוזר טיפול בתביעות דמי פגיעה- לאור מלחמת חרבות ברזל
28.09.2023 : 136-2023 בחינת בקע ספורטאים כפגיעה בעבודה
25.06.2023 : שיפור השירות לבעלי דרכון זר לקבלת מידע בערוצי התקשורת השונים בביטוח לאומי
28.05.2023 : השלמת שכר בחודש הפגיעה לאור פסק דין בא גד- דמי פגיעה, נכות מעבודה, דמי תאונה ומתנדבים
08.03.2023 : תעודת נכה-הרחבת אוכלוסיית הזכאים לפטור מתור ופטור מתשלום עבור מלווה
02.01.2023 : עדכון גמלאות נפגעי עבודה ינואר 2023
27.02.2022 : ליקוי שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש מזיק
27.06.2021 : חוזר מס 119.2021 סמכות פקיד תביעות 27.6.2021
17.12.2020 : חוזר מס 115-2020 בנושא השלמת ימי היעדרות לעובד יומי יציב 8.12.2020 -
17.11.2020 : חוזר מס 113-2020 בנושא תהליך קבלת החלטה בתביעה לפגיעה בעבודה כתוצאה מהידבקות בנגיף הקורונה
08.06.2020 : חוזר טיפול בתביעות נפגעי עבודה - חזרה הדרגתית לשגרה משבר קורונה דמי פגיעה 18.06.2020
24.03.2020 : חוזר 104 טיפול בתביעות נפגעי עבודה - משבר הקורונה 240320 כולל הבהרות וועדות
16.03.2020 : חוזר טיפול בתביעות נפגעי עבודה - משבר הקורונה 16.3.20 (005)
22.10.2019 : חוזר דמי תאונה 22.10
25.01.2018 : חוזר לסניפים מבחן התביעה לפי הלכת המיקרוטראומה) (003)
25.01.2018 : חוזר מיקרוטראומה - הכרה במספר ליקויים במסגרת תביעה אחת או בתביעות נפרדות - 28.02.2019
08.05.2017 : חוזר הטרדה מינית מעודכן 23.12.2020
11.12.2016 : הסכם חדש למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה - לאומית שירותי בריאות
11.12.2016 : הסכם חדש מתן טיפול רפואי לנפגע עבודה - קופת חולים מאוחדת
11.12.2016 : הסכם חדש למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה - מכבי שירותי בריאות
11.12.2016 : הסכם חדש למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה - שירותי בריאות כללית
10.09.2015 : חוזר תעודות רפואיות לנפגע בעבודה - 10 09 2015
29.07.2015 : מבחן התביעה לפי הלכת המיקרוטראומה
14.07.2015 : חוזר לסניפים מבחן התביעה לפי הלכת המיקרוטראומה
24.06.2015 : רענון הנחיות למבחן תאונות בדרך לעבודה ובחזרה ממנה
24.06.2015 : נהלי מחלקות נפגעי עבודה - הבהרות - לחוזר הנחיות למבחן תאונות בדרך לעבודה וחזרה ממנה - חוזר נפגעי עבודה 2015 - 64
04.06.2015 : חוזר דמי פגיעה - הגשת תביעה באינטרנט
26.02.2015 : פסקי דין מנחים לטיפול בתביעות לליקוי שמיעה וטנטון
06.08.2014 : חוזר לסניפים הפעלת תקנה 3 - טיפול רפואי 22 07 2014
21.07.2014 : מנהלי מחלקות נפגעי עבודה בסניפים - תקנה 22 - שירותי בריאות כללית
19.06.2014 : היפרדות הזגוגית האחורית
19.06.2014 : החזר דמי פגיעה בעד 9 ימים ראשונים עי מעסיק - זכאות המעסיק לקבלת פיצוי מצד ג + נספח פוליסה יזומה
19.06.2014 : דרישה לתשלום הפרשי דמי פגיעה - מעסיקים לפי תקנה 22
19.06.2014 : דחיית תביעה עפ סעיף 84 א א 2 לחוק - הפחתת כושר שמיעה בתדירויות הדיבור
19.06.2014 : בדיקות שמיעה בתביעות לליקוי שמיעה
19.06.2014 : תקנה 22 עובדי מדינה
19.06.2014 : ביטוח נציגי ציבור בבתי הדין לעבודה_
19.06.2014 : אישור ארגונים כגופים ציבוריים המוסמכים להפנות מתנדבים לעניין סעיף 287 - 1 - לחוק
19.06.2014 : בקע טבורי כתאונת עבודה_
19.06.2014 : טיפול רפואי לנפגעי עבודה - האם קיימת זכאות לטיפולים אלטרנטיביים
19.06.2014 : חתימת עורך דין על תביעה לדמי פגיעה בשם הנפגע
19.06.2014 : אישור לפי סעיף 343 לחוק - דמי ביטוח מופחתים
19.06.2014 : השפעת ראיות בהליך אזרחי על החלטה בתביעה כנפגע עבודה
19.06.2014 : תביעות לליקוי שמיעה
19.06.2014 : תביעות שיבוב על פי סעיף 328 לחוק
19.06.2014 : שינוי בשיטת עדכון גמלאות נפגעי עבודה החל מ - 1 בינואר 2006
19.06.2014 : צילום מסמכים - חיוב בתשלום
19.06.2014 : עובדים זרים - שלילת גמלה לשוהה שלא כדין - עתירה לבגצ
18.06.2014 : ליקוי שמיעה סעיף 84א.(ב)(1) לחוק - עדכון
18.06.2014 : נוהל טיפול בתביעות לא חתומות או לא מושלמות
20.05.2014 : נוהל רענון חישוב הבסיס לחברי קיבוץ
20.05.2014 : 06122012111602 docxמעבר לתשלום בדואר מקוון למוגבלי חשבון בנק בדמי פגיעה
20.05.2014 : תשלום הפרשי שכר למעסיקים עפי תקנה 22 (2)
20.05.2014 : ליקוי שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש מזיק בעבודה (3)
20.05.2014 : קביעת מעמד וחישוב בסיס לתשלום לספורטאים נפגעי עבודה (2)
20.05.2014 : חישוב הבסיס לעובד זר המועסק עי מבוטח המקבל גמלת סיעוד
20.05.2014 : הוראות למבחן פגיעה תוך כדי עבודה של תושב זר - תושב שטחים docx (2)
20.05.2014 : מעבר לתשלום בדואר מקוון למוגבלי חשבון בנק בדמי פגיעה
04.05.2014 : הנחיות למבחן תביעות בגין דליות ברגליים כפגיעה בעבודה
04.04.2013 : ליקוי שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש מזיק בעבודה
26.08.2012 : ביטול תשלום עבור 9 ימים ראשונים של דמי הפגיעה
26.08.2012 : שינוי באופן חלוקת התשלום הנוסף החל ב ינואר 2003
26.08.2012 : שכר מינימום בגימלאות
26.08.2012 : ביטוח עובד זר המועסק באזור (2)
26.08.2012 : חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל - תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב והמדיניות הכלכלית_
26.08.2012 : תשלום לעובדים זרים - חוק ההסדרים במשק המדינה
20.01.1988 : חוזר נפגעי עבודה - אוטם בשריר הלב מיום 20.01.1988