נפגעי פעולות איבה

 ItemsList

08.03.2023 : תעודת נכה-הרחבת אוכלוסיית הזכאים לפטור מתור ופטור מתשלום עבור מלווה
27.11.2022 : חוזר תגמול טיפול רפואי חלקי בשל מצב רפואי של נכה מפעולות איבה
01.03.2022 : נכים- הוצאות ריפוי- טיפולי שיניים חוזר מספר 0002 מרץ 2022
23.01.2022 : נכים - תגמולים מיוחדים- תיקון 30 לחוק הנכים מבחן הכנסה לתגמולי מחייה. חוזר חיצוני מספר 0001
02.08.2020 : משפחות שכולות- תגמולים- יתום עצמאי ויתום שאינו עומד ברשות עצמו חוזר נפא 1389
02.08.2020 : משפחות שכולות- תגמולים- יתום עצמאי ויתום שאינו עומד ברשות עצמו חוזר נפא 1389 (002)
16.07.2020 : נכים- הוצאות ריפוי- מתן טיפולים נפשיים לנפגעי איבה בדרגת נכות פחותה מ 20. חוזר נפא מספר 1390
06.03.2019 : חוזר מונגש- תיקון חקיקה מס' 36- קבורה נפגעי פעולות איבה
28.12.2018 : חוזר נפ''א 1387
28.12.2018 : משפחות שכולות- תגמולים- שינוי תקנות הורים שכולים ותקנות משפחות החיילים שנספו במערכה-- חוזר נפא 1387
24.05.2018 : חוזר 154 פגיעה מפעולות איבה כתוצאה מרצף אירועים ביטחוניים
04.03.2018 : חוזר 153 סיוע משפטי למשפחות הנספים בפעולות איבה
26.10.2016 : אגרת 327ב- הפגשה לנושא עובד זר
06.09.2016 : משפחות שכולות- יתומים משני הורים- מענק נוסף ליתומים משני הורים-תיקון 30 ,תיקון מספר 2 חוזר נפא 1383
11.08.2016 : רשות מאשרת -פגימה נוספת חרדה נפשי - המשך לחוזר 146 - חוזר פנימי 147
17.07.2016 : רשות מאשרת - פגימה נוספת חרדה נפשי -פנימי 146
09.06.2016 : נפגע פיעולות איבה - נפגע איבה שהוא עובד המוסד -איבה1381 משאבי אנוש-27 16 כספים- 2268
09.06.2016 : משפחות שכולות- יתומים משני הורים- חוק אומנה לילדים - חוזר איבה 1382 חוזר שיקום 3 2016
10.04.2016 : נכים- תגמולים- תשלום תגמול לנכי פעולות איבה כשמוגש ערר- פנימי 142
10.04.2016 : משפחות שכולות- ועדת חריגים להטבות והועדה למתן סיוע מפנים לשורת הדין. תיקון 35 לחוק. חוזר איבה 1379
11.02.2016 : משפחות שכולות- טבלת תשלומים דצמבר 2015
03.02.2016 : משפחות שכולות-תגמולים והטבות-תדריך ועדה למתן סיוע מפנים לשורת הדין
03.02.2016 : משפחות שכולות- תגמולים והטבות- תדריך ועדת חריגים להטבות
03.02.2016 : משפחות שכולות-תגמולים והטבות-תדריך ועדת למתן סיוע מפנים לשורת הדין
06.01.2016 : חוזר משותף - השפעת מעמד ידועים בציבור על זכויות וחובות בביטוח לאומי
14.10.2015 : נכים- נוהל חרדה. מרפאה רב תחומית בשערי צדק- חוזר פנימי 137
12.10.2015 : נכים- הוצאות רפואיות. טיפולי שיניים לנכי פעולות איבה חוזר פנימי 136
07.09.2015 : נכים- טיפול ראשוני, טיפול בנפגעי חרדה 2015- חוזר מרכז פנימי 138
03.05.2015 : נכים-הוראת משרד הביטחון 80.31 מענק לידה לנכה אישה חד הורית
09.02.2015 : קביעת דרגת נכות- עיגול דרגת נכות, חוזר פנימי 134
29.01.2015 : הכרה ורשות מאשרת- פגימה נוספת - חוזר פנימי 133
29.10.2014 : נכים - תעודה נכה חדשה פטור מתור ומתשלום מלווה פנימי 129
02.10.2014 : רשימת מרכזי הסיוע לנפגעי חרדה לפי ערים
18.09.2014 : הוצאות רפואיות - תותבת ממוחשבת -רענון - פנימי 130
04.09.2014 : נכים - תעודה נכה חדשה פטור מתור ומתשלום מלווה פנימי 128
06.08.2014 : קבלת תביעה- הנחיות לטיפול במגוון התביעות המגיעות לסניפים- חוזר פנימי 128
09.07.2014 : טיפול בנפגעי חרדה- רענון - פנימי 126 (3)
27.05.2014 : חוזר אופן הגשת תביעות ומסמכים
26.05.2014 : חוזר 43 אלימות במשפחה 26.11.2013
15.05.2014 : טבלת תגמולים למשפחות שכולות מאי 2014
02.04.2014 : תגמול טיפול רפואי- תגמול טיפול לאחר קביעת דרגת נכות-פנימי 124
27.03.2014 : תגמולים לבן משפחה של נכה איבה שנפטר-פנימי 125
23.02.2014 : הבראה מטעמים רפואיים פנימי 121 (2)
23.02.2014 : עיגול דרגת נכות נפא 1375 ועדות רפואיות 2 2014
23.02.2014 : הטבות לנכים ומשפחות - מועד תשלום- פנימי 123 (3)
19.12.2013 : משפחות 081.050 - מענק השתתפות בהוצאות לימודים להורים שכולים שילדיהם לומדים בבתי ספר בכיתות ז'-יב'
19.12.2013 : משפחות 081.060 - מענק להורים שכולים להשתתפות במימון לימודים עך תיכוניים ואקדמאיים עבור אחים שכולים
02.12.2013 : משפחות 081.080 - הוצאות נסיעה לטיפול רפואי לאלמנות
02.12.2013 : משפחות 081.090 - השתתפות בהתייעצות רפואית
02.12.2013 : משפחות 081.110 - השתתפות במימון טיפולים ברפואה משלימה להורים שכולים
02.12.2013 : משפחות 081.120 - השתתפות בהוצאות למימון ניתוח שנעשה באופן פרטי - להורים שכולים
02.12.2013 : משפחות 081.150 -מימון מנוי לשרותי קרדיו ביפר ומוקד לבבי
02.12.2013 : משפחות 081.160 - מוצרי ספיגה למבוגרים
02.12.2013 : משפחות 081.170-טיפולי שיניים לאלמנות ויתומים
02.12.2013 : משפחות 081.180-החלמה לאחר אשפוז-אלמנות
02.12.2013 : משפחות 081.190-החלמה לאחר אשפוז-הורים
02.12.2013 : משפחות 081.220 - מענק הבראה לאחר אסון
02.12.2013 : משפחות 081.230 - השתתפות במימון טיפולי פוריות להורים שכולים
02.12.2013 : משפחות 083.070 - השתתפות בתשלום ביטוח רכב והחזר אגרת רשיון או תשלום דמי ניידות לאלמנות
02.12.2013 : משפחות 084.020 - תשלומים מהקרן לטיפול סוציאלי - למשפחות שכולות
02.12.2013 : משפחות 084.180 - מימון לטיפול נפשי והתערבות ריגשית- משפחות
02.12.2013 : משפחות 086.020-אישור לצורך הגשת בקשה להנחה במס רכישה
02.12.2013 : משפחות 086.040 - אישור לצורך הגשת בקשה לפטור מאגרת רישום משכנתא
02.12.2013 : משפחות 210.030 - טיפול במצבה של נכה שנפטר והשתתפות בהוצאות אבל ואזכרות
24.11.2013 : משפחות 210.040 - השתתפות בהוצאות אבל להורים שכולים ואלמנות
24.11.2013 : משפחות 210.050 - הסעות מש' שכולות לבתי קברות צבאיים ארעיים
24.11.2013 : משפחות 210.090 - השתתפות בהוצאות אזכרה שנתית להורים שכולים ואלמנות
24.11.2013 : משפחות 212.010 - השתתפות בהוצאות רכישת חלקת קבר עבור הורים שכולים - אלמנות
24.11.2013 : משפחות 212.020 - השתתפות בהוצאות בניית מציבה עבור הורים שכולים ואלמנות
24.11.2013 : משפחות 221.010 - מענק השתתפות בהנצחה פרטית
04.11.2013 : השטיח המעופף - חוזר התחלת הפעלת מרכז הזמנות (2)
22.08.2013 : נפגעי חרדה- הרחבת סט טיפולים פנימי 108
22.08.2013 : ידועים בציבור- נפא- פנימי 107
22.08.2013 : כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת- חוזר איבה 1369
21.08.2013 : הוראה 84.04 החזר הוצאות לבן משפחה של נכה מאושפז
14.08.2013 : טופס בקשה לקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית
23.08.2012 : התייעצות רפואית נפגעי איבה כללי 99.09 איבה 1343
23.08.2012 : בקרת איכות
23.08.2012 : דלפק קדמי אסירי ציון-חוזר פנימי 2
23.08.2012 : הזנת ועדת רשות-חוזר פנימי 86
23.08.2012 : חוזר גירסה חדשה מערכת שיר- פנימי 92
23.08.2012 : נפגעי איבה - הה נוהל חדש
23.08.2012 : תיאום בין נפגעי איבה וה-ה
23.08.2012 : נוהל תחבורה
23.08.2012 : אשפוז בבית אבות משפחות שכולות
23.08.2012 : טיפול פסיכולוגי לנפגע איבה פנימי 56
23.08.2012 : רענון נהלים חוזר מספר 49
23.08.2012 : אימות חשבון בנק-חוזר כללי 99.10 איבה 1353
23.08.2012 : תגמולים מיוחדים-חוסר פרנסה כללי-144.10 איבה-1356 שיקום-1245
23.08.2012 : תגמים - תשלומים מיוחדים כללי-142.2010 איבה-1354 שיקום-1243
23.08.2012 : תשלומים מיוחדים-פרישה מוקדמת כללי-143.10 איבה-1355 שיקום-1244
23.08.2012 : תשלומי מחיה מיוחדים כללי-145.10 איבה-1357 שיקום-1246
05.05.2010 : טיפול בחובות לאחר פטירה - חוזר פנימי 85
27.05.2009 : אשת טורס - חוזר פנימי 83
29.12.2008 : פתיחת אירועים במערכת איבה-חוזר 81
15.12.2008 : יתומים משני הורים-ת. חקיקה -חוזר 79
13.02.2008 : חוק הספר - חוזר פנימי 72
07.01.2008 : חוזר פנימי 71 -טיפול בתיקי חרדה
27.12.2007 : מכוני פיזיוטרפיה-חוזר פנימי 68
26.12.2007 : הכנסות הורים- תיקון חוק 28
14.11.2007 : תגמולים אחרי פטירתו של נכה
25.09.2007 : רכיבה טיפולית - סוסים
14.08.2007 : חוזר פנימי 62 -מטלות איבה שהועברו לשיקום
18.03.2007 : אחזקת מקום קבורה - חוזר פנימי 54
30.01.2007 : חוזר רענון-ועדת מעקב נפגעי איבה 1325
30.01.2007 : כ. גלגלים לנכים והתאמת ציוד שיקומי חוזר 1324
28.01.2007 : תשלום עבור צילום מסמכים רפואיים-חוזר 51
08.11.2006 : אביזרים רפואיים כללי 256 איבה 1323
15.08.2006 : טופס עזר רפאוי להכרה באיבה בהמשך לחוזר איבה 1319