דלג לתוכן ראשי
דלג לתפריט תחתון
Logo

הגשת בקשה להחמרה במצב הרפואי


התנאים להגשת תביעה להחמרת מצב

כדי שנוכל לדון בהחמרה במצבך הרפואי כתוצאה מהפגיעה שהוכרה, עליך לענות על 2 התנאים האלה:

  • נקבעה לך דרגת נכות יציבה או נכות זמנית.
  • חלפו 6 חודשים ממועד קביעת דרגת הנכות (במקרים מיוחדים רשאי רופא המוסד לאשר דיון לפני תום תקופה זו).

הגשת תביעה להחמרת מצב

  1. יש להגיש תביעה להחמרת מצב.
  2. לתביעה חובה לצרף אישור החמרה חתום ע"י רופא קופת החולים שהוסמך לכך או סיכום אישפוז (אם אושפזת כתוצאה מהחמרה, ניתן להגיש סיכום אישפוז עד 90 יום ממועד השחרור, ללא צורך באישור החמרה ע"י רופא מוסמך של קופת החולים).

חשוב לדעת!
ללא שני המסמכים האלה, לא ניתן יהיה לטפל בתביעתך.

מהו אישור החמרה מרופא קופת החולים, וכיצד ניתן לקבלו?

עליך לגשת למזכירות קופת החולים שלך, ולבקש אישור החמרת מצב כנפגע עבודה מרופא שמוסמך לכך מטעם הקופה.

שים לב! אין צורך לקבוע תור ישירות לרופא, הטיפול נעשה באמצעות מזכירות המרפאה.

בעת הפנייה לקופה, עליך להביא את את המסמכים האלה:

  • פרוטוקול ועדה רפואית אחרונה שקבעה לך דרגת נכות (העתק פרוטוקול ניתן להדפיס מהאתר האישי או לקבל בסניף).
  •  מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה בתחום שבו אתה טוען להחמרה. לדוגמא: פגיעה בגב (פגיעה אורטופדית) עליך להביא אישור רפואי מרופא מקצועי בתחום האורטופדי.

תהליך הטיפול בבקשה בקופת החולים

מזכירות המרפאה תעביר את החומר הרפואי שצורף, לבחינתו של רופא שהוסמך לכך על ידי הקופה.

הרופא המוסמך יבחן את המסמכים שבידיו ויחליט:
  1. האם חלה החמרה בפגיעה בעבודה או לא.
  2. האם יש לזמן אותך לבדיקה (התור יקבע ע"י מזכירות המרפאה).

אופן הגשת התביעה

את התביעה והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

תהליך הטיפול בתביעה בביטוח הלאומי

לאחר שנבדוק את המסמכים, נזמין אותך לוועדה רפואית כדי לקבוע האם תוגדל דרגת הנכות הרפואית.