זכאות להשלמת הכנסה


מי שמקבל קצבת נכות חודשית מעבודה, ושהכנסתו והכנסת בן זוגו נמוכות, רשאי לתבוע השלמת הכנסה. את התביעה יש להגיש במחלקת הבטחת הכנסה בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.

 

 

נכי עבודה זכאים, נוסף על הגמלאות המשולמות להם על ידי המוסד לביטוח לאומי, גם לשיקום מקצועי על פי התנאים שנקבעו בחוק. מטרת השיקום המקצועי היא הקניית מקצוע ו/או סיוע להשתלבות בעבודה, על פי התאמה אישית ויכולת.