מענק חימום


מענק חימום הוא מענק חד-פעמי, המשולם פעם בשנה למקבל קצבת אזרח ותיק, שאירים או גמלת אזרח ותיק מיוחדת, העונה על שני התנאים האלה:
  1. הוא הגיע לגיל פרישה.
  2. הוא אחד מאלה:
  • מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה.
  • קיבל קצבת נכות לפני שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק, והוא ממשיך לקבל קצבת אזרח ותיק בסכום השווה לקצבת הנכות ששולמה לו בעבר.
  • מקבל הטבות ממוסדות וארגונים שונים ואינו זכאי עוד להשלמת הכנסה (עקב הגדלת תוספת ותק, מתווה הנכים, תגמולי אוצר וכד').

המענק הוא משפחתי. סכום המענק הוא 577 ש"ח (החל ב- 01.01.2022), והוא משולם באופן אוטומטי במהלך חודש אוקטובר.