תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק


תוספת ותק משולמת בקצבת אזרח ותיק, ומגדילה את סכום הקצבה הבסיסית שלך

שיעור התוספת: 2% מהקצבה עבור כל שנת ביטוח מלאה שנצברה לך. 

תוספת הוותק המקסימלית שניתן לקבל- 50% מהקצבה.

לדוגמה: מי שצבר 15 שנות ביטוח, זכאי לתוספת ותק בשיעור 30%.

לרשותך מחשבון תוספת ותק, שבאמצעותו תוכל לבדוק את תוספת הוותק המגיעה לך.

התקופות שנכללות בחישוב תוספת הוותק

כשנת ביטוח מלאה ייחשבו לך 12 חודשי ביטוח, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים. 

אלה הן התקופות שנלקחות בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתוספת הוותק:


לגבר -  כל התקופות שבהן היה מבוטח ותושב ישראל, בין אם עבד ובין אם לא עבד.

לאישה - התקופות האלה נלקחות בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתוספת ותק לאישה:

  • תקופות עבודה - כל התקופות שבהן היא עבדה, בלי קשר למצב המשפחתי.
  • תקופות שבהן האישה הייתה רווקה או גרושה - בין אם עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן האישה הייתה נשואה, ובעלה לא היה מבוטח בביטוח אזרח ותיק או שאינו תושב ישראל - בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן האישה הייתה אלמנה ולא קיבלה קצבת שאירים או קצבת תלויים מכוח בעלה שנפטר - בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן האישה הייתה עגונה - תקופות שבהן האישה הייתה נשואה, וחלפו שנתיים מאז שנעלמו עקבות בעלה, או שהוא נמצא בחו"ל לפחות שנתיים, שלא בהסכמתה, ולא נשא במזונותיה באותו הזמן - בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
  • תקופות שבהן האישה קיבלה קצבת נכות כללית - תקופות שבהן האישה קיבלה קצבת נכות כללית (התקופה המחושבת היא מיום  1.1.1996ואילך). תקופות אלה נלקחות בחשבון רק למי שנולדה לאחר 1.1.1931 - בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
לתשומת הלב,
  • תקופות הביטוח יחושבו עד למועד קבלת קצבת אזרח ותיק.
  • יובאו בחשבון גם תקופות ביטוח שלא שולמה עבורן קצבת אזרח ותיק מכל סיבה שהיא.