מאגרי מידע כלליים


לנוחותך, תוכל להוריד נתונים ממאגרי המידע הבאים באמצעות קבצי אקסל. קישור לקובץ האקסל תמצא בתחתית כל דף:

רשימת הסניפים

נתונים הסטוריים

אוכלוסיה ומקבלי גמלאות לפי ישוב

שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים

חברות בקופת חולים