שהות בחו"ל


מקבל קצבת הבטחת הכנסה היוצא לחוץ לארץ, לא יהיה זכאי לקבל קצבה עבור התקופה שהוא שוהה בחוץ לארץ, לפי הכללים האלה:

  • אם שהית בחו"ל כל החודש - לא תהיה זכאי לקצבה באותו החודש.
  • עבור חודש היצאה לחו"ל וחודש החזרה מחו"ל - תשולם לך הקצבה רק אם זו הנסיעה הראשונה שלך באותה שנה קלנדרית (מ- 1 בינואר עד ה- 31 בדצמבר של אותה השנה), ובנוסף אם קיימת את כל תנאי הזכאות באותו החודש.
    אם יצאת לחו"ל בפעם השנייה באותה שנה קלנדרית (מ- 1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה השנה) - לא תשולם לך קצבה גם עבור החודש שבו יצאת לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזרת מחו"ל.
  • תלמיד בהכשרה מקצועית, מי שמשתתף בתהליך שיקום ומי שדורש עבודה בשירות התעסוקה -המחסירים ימי השתתפות עקב הנסיעה לחו"ל, לא יהיו זכאים לקצבה עבור כל החודשים שבהם החסירו את ימי ההשתתפות.
  • מי שיצא למכה בחאג', פעם ראשונה בחיים לתקופה של עד 23 ימים אינה שוללת זכאות לקצבה, גם לדורש עבודה שהחסיר ימי התייצבות.
  • בן/ בת זוג שיצא לחו"ל ומקיים את תנאי הזכאות, אך אינו זכאי לקצבה רק בשל היציאה לחו"ל עצמה (לדוגמה: אם בן הזוג יצא לחו"ל פעם שנייה בשנה קלנדרית) -  תשולם הקצבה רק לבן הזוג שנשאר בארץ בשיעור של יחיד או יחיד עם ילדים, לפי העניין.  
  • מי שהגיעו לגיל פרישה והם מקבלים קצבת אזרח ותיק או קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה - יהיו זכאים לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופה שהם שוהים בחו"ל בהתאם לכללים המפורטים באתר אזרח ותיק .
  • מי שיצא לחו"ל בגלל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אח, אחות) למשך 3 שבועות לכל היותר, לא תיחשב במניין היציאות לחו"ל באותה השנה.
  • מי שיצא לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי, שאין אפשרות לקבלו בארץ, או נלווה לבן משפחה חולה לקבלת טיפול רפואי וברשותו אישור מקופת החולים, יוכל לקבל את הקצבה גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל -  עד 6 חודשים.

לרשותך מחשבון לבדיקת המשך זכאות לקצבה בזמן שהות בחוץ לארץ