5. שולמו עבורך דמי ביטוח כחוק


לקצבת אזרח ותיק זכאי מי ששולמו עבורו דמי ביטוח כנדרש. 
  • עובד שכיר – תשלום דמי הביטוח עבור עובד שכיר מוטל על המעסיק. הזכאות של עובד שכיר לקצבת אזרח ותיק אינה נפגעת בשל חוב של מעסיקו לביטוח הלאומי (המבוטח השכיר אינו אחראי לתשלום דמי הביטוח, אלא בזמן שאינו מקבל שכר, כגון בזמן חופשה בלא תשלום הנמשכת יותר מחודשיים). 
    המעסיק צריך לשלם דמי ביטוח עבור העובד השכיר עד למועד זכאותו לקצבת אזרח ותיק.
  • עובד עצמאי – צריך לשלם את דמי הביטוח בעצמו. אם הוא ממשיך לעבוד ומקבל קצבת אזרח ותיק – עליו לשלם דמי ביטוח רק לענף נפגעי עבודה.
  • מי שאינו עובד (לא כשכיר ולא כעצמאי) – צריך לשלם את דמי הביטוח בעצמו, עד למועד זכאותו לקצבת אזרח ותיק.
  • עקרת בית אינה חייבת לשלם דמי ביטוח, והיא עשויה להיות זכאית לקצבת אזרח ותיק כשתגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק - גיל 70.