5. שולמו בעדך דמי ביטוח כחוק


  • עובד שכיר - תשלום דמי הביטוח בעדו מוטל על מעסיקו, תשלום קצבת האזרח הותיק שלו שלו אינה נפגעת בשל חוב שחייב מעבידו ל לביטוח הלאומי. (המבוטח השכיר אינו אחראי לתשלום דמי הביטוח, אלא בזמן שאינו מקבל שכר, כגון בזמן חופשה בלא תשלום הנמשכת יותר מחודשיים). על המעביד להוסיף ולשלם דמי ביטוח בעדו עד למועד זכאותו לקצבת אזרח ותיק.
  • עובד עצמאי  -  אם הוא ממשיך לעבוד, ומקבל קצבת אזרח ותיק - עליו לשלם דמי ביטוח רק לענף נפגעי עבודה.
  • מי שאינו עובד (לא כשכיר ולא כעצמאי) - עליו לשלם את דמי הביטוח בעצמו, עד למועד זכאותו לקצבת אזרח ותיק.

לתשומת הלב!
עקרת בית אינה חייבת לשלם דמי ביטוח, והיא תהיה עשויה להיות זכאית לקצבה  כשתגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק