מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת אזרח ותיק


  • מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת הבטחת הכנסה יקבלו את הקצבאות הללו עד לגיל הפרישה. מגיל הפרישה יתחילו לקבל קצבת אזרח ותיק בלבד.
     
    מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים לקצבת אזרח ותיק, קצבת האזרח ותיק שלהם לא תפחת משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.
  • מקבלי דמי אבטלה, גברים ונשים, יקבלו את דמי האבטלה עד גיל הפרישה שנקבע לגברים. מגיל הפרישה שנקבע לגברים יתחילו לקבל קצבת אזרח ותיק בלבד.