תוספת בעד בן זוג וילדים


מקבל קצבת אזרח ותיק עשוי להיות זכאי לתוספת בעד "תלויים", כלומר בת זוג, בן זוג וילדים של מקבל הקצבה. התוספת תשולם רק בעבור מי שעונים על הגדרת "בת זוג", "בן זוג" ו"ילדים" על פי חוק ביטוח אזרח ותיק.

 

אישה שמקבלת קצבת אזרח ותיק כעקרת בית , אינה זכאית לתוספת בעד ה"תלויים" (בן זוג וילדים).

תוספת בעבור בת זוג

תשולם למקבל הקצבה עבור בת הזוג תושב/ת ישראל שאינה מקבלת קצבה לפי חוק הביטוח הלאומי, ובלבד שהיא עונה על הגדרת בת זוג לפי חוק ביטוח אזרח ותיק.  

 

תוספת בעבור בן זוג

תשולם למקבל הקצבה עבור בן זוג תושב/ת ישראל שאינו מקבל קצבה לפי חוק הביטוח הלאומי, ובלבד שהוא עונה על הגדרת בן זוג לפי חוק ביטוח אזרח ותיק. 

 

לתשומת לבך, אם נוספה הכנסה לבן/בת הזוג, או שההכנסה שיש לבן/בת הזוג השתנתה, עליך לדווח לביטוח הלאומי, מכיוון שהזכאות לתוספת בעבורם נבחנת מדי חודש בחודשו. 
אם בת הזוג היא בת 67 שנים ויותר, או בן הזוג הוא בן 70 שנים ויותר - לא ייבחנו הכנסותיהם לענין התוספת. 

תוספת בעבור ילדים

תשולם למקבל הקצבה עבור בן או בת שלו (לרבות ילד חורג, ילד מאומץ, או נכד שכל פרנסתו עליו, וחוץ מנער או נערה נשואים), ובלבד שהוא עונה על הגדרת ילד לפי חוק ביטוח אזרח ותיק.

אם גם אתה וגם בת זוגך מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, התוספת בעד הילדים תשולם למקבל הקצבה הגבוהה יותר.

סכומי התוספת

התוספת בעד ילד משולמת בעד שני הילדים הראשונים בלבד. סכום התוספת בעד כל אחד משני הילדים 493 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

סכום התוספת הבסיסית בעד בן/בת זוג - 784 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

 

הגשת תביעה לקבלת התוספת

בטופס התביעה לקצבת אזרח ותיק אפשר לבקש את התוספת בעד בן/בת הזוג.
אם אתה מקבל כבר את קצבת אזרח ותיק, ומבקש לקבל את התוספת, עליך למלא טופס בקשה נפרד, ולשולחו בהקדם לסניף הקרוב למקום מגוריך.

קבלת התוספת לידי בן/בת הזוג

קיימת אפשרות לבן או בת הזוג לקבל את התוספת ישירות לחשבונם בבנק.

על בן או בת הזוג לפנות לביטוח הלאומי בכתב, ולציין את שם הבנק, כתובתו ואת מספר החשבון שאליו תועבר התוספת. 

 

ידועים בציבור

ידועים בציבור רואים אותם בחוק הביטוח הלאומי כנשואים. לכן אם את/אתה חי/ה ביחד עם בן/בת זוג תחת קורת גג אחת, ואין ביניכם קשר נישואין, עליך להודיע על כך לביטוח הלאומי. אי דיווח עלול לגרום להיווצרות חובות.