chris 7 -קבוצות אינטימיות בהנחייה מקצועית


לפני מספר חודשים, החלו במחלקת השיקום בסניף רחובות במיזם מהפכני בתחום הקבוצות, המכונה 7 chairs
קבוצות תמיכה אלה, מתקיימות במרחב הווירטואלי באמצעות אפליקציה ייעודית שנבנתה על ידי עמותת "שכולו טוב".
מדובר בכלי חדשני, המאפשר גמישות רבה, המתבטאת באפשרות לקיים קבוצות מכל מקום בעולם, בכל שעה ואף להשתמש בטכניקות טיפוליות, בהן: הרפיה ודמיון מודרך.

מטרת הקבוצות הללו היא לאפשר חשיפה בסביבה בטוחה, המאפשרת דיסקרטיות וכאמור גם אנונימיות, וכן לסייע לנו בתחום השיקום, לייצר "רשתות תמיכה" המשכיות החורגות מעבר לתהליך השיקום עצמו.
בכל קבוצה 6 חברים ומנחה.
הקבוצה הראשונה נפתחה לראשונה במחלקת השיקום ברחובות ב- 1.1.2020, וזאת לאחר הדרכה מקצועית על הפלטפורמה.
כאשר הקורונה הגיע, קיום הקבוצות הללו תפס משמעות יתרה, ובימים אלה מתקיימות במקביל 8 קבוצות תמיכה, המונחות על ידי עובדות השיקום במחלקה ברחובות, עם אוכלוסיות מגוונות, בהן: צעירים עם נכות (נשים בלבד וגם קבוצות מעורבות), אנשים עם פגיעות חיסון, אלמנות ואף אימהות לאנשים עם נכות המעורבות כצלע תומכת בתהליך השיקום.

הכלי מאפשר לעובדות השיקום לקיים קבוצות תמיכה בתקופה שבה כלל לא ניתן להיפגש, ובכך לשמור על קשר עם המטופלים ולתמןך בהם בתקופה זו.
בנוסף, מדובר בהזדמנות "לאמן שריר" לא מוכר של הנחיית קבוצות ווירטואליות, ובכך להתנסות בתחום מקצועי חדיש, שאותו עובדות השיקום יכולות להתאים לצרכים השונים.

מילי שוורצמן מנהלת מחלקת השיקום- סניף רחובות