קבוצת הורים למשתתפים ב"תוכנית טל"


מזה כ- 3 שנים, מתקיימת בשלוחות של מכללת גל (באשדוד, רעננה וחיפה) "תוכנית טל".  

מדובר בתכנית טרום שיקום שנמשכת חצי שנה, המיועדת לצעירים על הרצף האוטיסטי לשהם קשיים בתקשורת ובהבנה חברתית המקשים על השתלבותם בהכשרה/לימודים ובעבודה.

התכנית הינה גשר לעולם העבודה ומטרתה הכנה והתנסות הדרגתית לקראת השתלבות בעבודה, תוך תהליך של גיבוש זהות תעסוקתית ותרומה להערכה לגבי התאמה ללימודי מקצוע בהמשך.
לצד הלימודים בתוכנית, מתקיימת קבוצה ייחודית להורים של משתתפי התוכנית, והם שותפים לתכנים ולתהליכים העוברים על ילדיהם בתוכנית, במטרה למקסם את התקדמות התהליך השיקומי.  קבוצת ההורים מתקיימת במקביל לתקופת השתתפות של ילדיהם בתוכנית.
עד כה התקיימו 8 קבוצות הורים (בימים אלו מתקיימת הקבוצה התשיעית), כאשר כל קבוצת הורים מונחית על ידי עובדת שיקום המלווה את התוכנית בשלוחה של מכללת גל ועל ידי רכזת התוכנית.

המפגשים הראשונים אופיינו בהצפה וכאב של ההורים על שנים ארוכות של קושי. הייתה תחושה שההורים היו לבד כל השנים בהתמודדות פרטנית עם הבן/בת ולראשונה פוגשים הורים כמוהם. הייתה הרבה התעניינות הדדית, שאילת שאלות, רצון להשמיע, להישמע ולקבל מידע.

כוח הקבוצה אפשר לצאת לשיח אל מול הכאב ולצמוח יחד. נראה היה שההורים, כמו גם ילדיהם, זקוקים למסגרת השתייכות והרבה מהם עסוקים עוד בהגדרות ושאלות על מהות האבחנה של ילדיהם, ואיךהיא באה לידי ביטוי בתפקודים בכלל ובעולם העבודה בפרט.

נושאים נוספים  בקבוצת ההורים כללו תחומים של: תלות מול עצמאות של הבן/בת, שחרור לעצמאות וסגנונות הורות, סנגור עצמי, אתגרים של אנשים על הרצף בהתמודדות עם שוק העבודה. 

ההורים "הצביעו ברגליים" והגיעו בקביעות למפגשים. מאחר ומשתתפי התוכנית עדיין מתגוררים בבית ההורים, פעמים רבות ישנה מעורבות יתר של ההורים, וההשתתפות בקבוצה סייעה להם ללמוד ולשחרר את ילדיהם לעצמאות.

לראשונה באגף השיקום, מתקיימת קבוצה המלווה הורים לצעירים הנמצאים בתוכנית שיקום.
נראה שההליכה המקבילה בין התכנים והתהליכים שעוברים המשתתפים בתכנית, לתכנים ובעיקר לתהליכים שעוברים בקבוצת ההורים מאפשרת להם לתמוך ולקדם את ילדיהם לקראת שילובם בעולם העבודה.

לימור פרג'-עובדת שיקום סניף אשדוד, ענת ריידר שוורץ- עובדת שיקום סניף חיפה, דפנה לוי רבינוביץ-עובדת שיקום סניף כפר סבא