כנס מיצוי זכויות לאלמנות


​במחלקת השיקום בסניף נהריה התקיים כנס למיצוי זכויות לאלמנות.
לכנס קדם תהליך איתור מעמיק של אלמנות שהוכרו במחלקת שאירים בשנתיים האחרונות. נשלחו הזמנות בדואר ובמייל ובוצעו שיחות טלפון כדי להזמין את הנשים. לכנס הוזמנו גם עובדי רווחה מלשכות הרווחה ומרכזי תעסוקה באזור, כדי לחשוף אותם לעבודת השיקום ולזכויות השונות בביטוח הלאומי.
הכנס החל בסיפור אישי של אלמנה ששיתפה בתהליך השיקום המרגש שאותו היא עוברת. בהמשך, קיבלו המשתתפות הסבר על תהליך השיקום והתוכניות המגוונות שעומדות בפניהן. בחלק האחרון של היום שמעו המשתתפות הרצאה של עובדת ממחלקת שאירים שפרשה בפניהן את מלוא זכויותיהן בתחומים של: שאירים, השלמת הכנסה ודמי מחיה. לבסוף ניתן זמן לשאלות, שבמהלכן זוהו נשים שלא ממצות את מלוא זכויותיהן בביטוח הלאומי וניתן להן מענה מיידי.
היה יום מוצלח, עשיר בתוכן ובמידע. לכנס הגיעו כ- 19 אלמנות ו- 10 אנשי מקצוע. 15 אלמנות כבר הגישו תביעות לשיקום.
מודל החשיפה המשותף לאלמנות ולמטפלות בשירותי הרווחה מסייע במיצוי זכויות והפצת המידע.
מאז הכנס ממשיכות להתקבל פניות של אלמנות מהקהילה.
בנוסף לטיפול הפרטני מתוכננת להיפתח קבוצת טיפולית, שתתמוך בתהליך השיקום של האלמנות.

שרית שלב-עובדת שיקום, סניף נהריה