סכום הקצבה


סכום הקצבה להבטחת הכנסה נקבע בהתאם לגילך, הכנסתך, והרכב משפחתך (יחיד, בני זוג וילד).
הסכומים המפורטים בטבלה הם סכומי הקצבה המרביים. אם יש לך הכנסה נוספת או רכב, סכום הקצבה ישתנה בהתאם להכנסה.

סכום הקצבה החל ב- 01.01.2023.


אתה יכול לבדוק בקלות את סכום הקצבה בהתאם להכנסתך במחשבון לחישוב הקצבה להבטחת הכנסה.

סכום הקצבה לבני 20 עד 24

מצב משפחתי
סכום הקצבה למי שמתייצב בשירות התעסוקהסכום הקצבה למי שפטור מהתייצבות בשירות התעסוקהסכום ההכנסה מעבודה שאפשר להרוויח ועדיין להיות זכאי לקצבה חלקית
(בתנאי שזו ההכנסה היחידה)
יחיד1,519 ש"ח 1,899 ש"ח 3,307 ש"ח
בני זוג
2,089 ש"ח 2,611 ש"ח 4,561 ש"ח
זוג + ילד
2,848 ש"ח 2,848 ש"ח 5,050 ש"ח
זוג + 2 ילדים ויותר
3,180 ש"ח 3,180 ש"ח 5,919 ש"ח
הורה יחיד + ילד
3,180 ש"ח 3,180 ש"ח 7,987 ש"ח
הורה יחיד + 2 ילדים ויותר
3,702 ש"ח 3,702 ש"ח 8,857 ש"ח

 

סכום הקצבה לבני 25 עד 54

מצב משפחתיסכום הקצבה סכום ההכנסה מעבודה שאפשר להרוויח ועדיין להיות זכאי לקצבה חלקית
(בתנאי שזו ההכנסה היחידה)
יחיד1,899 ש"ח 3,307 ש"ח
בני זוג
2,611 ש"ח 4,561 ש"ח
זוג + ילד
2,848 ש"ח 5,050 ש"ח
זוג + 2 ילדים ויותר
3,180 ש"ח 5,919 ש"ח
הורה יחיד + ילד
3,180 ש"ח 7,987 ש"ח
הורה יחיד + 2 ילדים ויותר
3,702 ש"ח 8,857 ש"ח

בני 25 עד 54 שקיבלו קצבה בדצמבר 2002 וממשיכים לקבל קצבה ברציפות – זכאים לקצבה בסכום אחר, למידע נוסף לחץ כאן.

סכום הקצבה לבני 55 עד גיל הפרישה

מצב משפחתיסכום הקצבה

סכום הכנסה מעבודה שאפשר להרוויח ועדיין להיות זכאי לקצבה חלקית

(בתנאי שזו ההכנסה היחידה)

יחיד2,373 ש"ח 4,511 ש"ח
בני זוג
3,560 ש"ח 6,469 ש"ח
זוג + ילד
4,129 ש"ח 7,181 ש"ח
זוג + 2 ילדים ויותר
4,699 ש"ח 8,047 ש"ח
הורה יחיד + ילד
3,882 ש"ח 9,652 ש"ח
הורה יחיד + 2 ילדים ויותר
4,831 ש"ח 11,233 ש"ח
 
נשים שנולדו מ-1.1.1960 עד 31.12.1964- יקבלו תוספת לקצבה בסך 755 ש"ח , מהחודש שבו מלאו להן 62 שנים עד לגיל הפרישה.

סכום הקצבה למי שמעל גיל פרישה

סכום הקצבה למבוטח מעל גיל פרישה תואם לסכום קצבת אזרח ותיק עם השלמת הכנסה.

לסכומים לחצו כאן 


ניכויים מסכום הקצבה

מהקצבה להבטחת הכנסה מנוכים התשלומים האלה:
  • דמי ביטוח בריאות – אם אתה לא עובד ינוכו מהקצבה שלך דמי ביטוח בריאות מינימליים בסך 112 ש"ח
  • מי שבן זוגו מאושפז וכל החזקתו על חשבון אוצר המדינה או הסוכנות היהודית או רשות מקומית - יופחת מסכום הקצבה 712 ש"ח
  • מי שבן זוגו אינו תושב ישראל - יופחת מסכום הקצבה 712 ש"ח