מבחן הכנסות למי שיש הכנסות מעבודה וגם שלא מעבודה


החל ב- 01.01.2022

למי שאין בן/ בת זוג (יחיד), או שיש לו בן/בת זוג שאינם עונים על הגדרת בן זוג / בת זוג לפי החוק: 

  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) נמוכה מ- 6,749 ש"ח והכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ- 13,498 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסותיך החודשיות גבוהות מהסכומים האלה, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסותיך. 

למי שיש בן זוג / בת זוג לפי ההגדרה בחוק:

  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) נמוכה מ-9,000 ש"ח , והכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ-18,000 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסותיך החודשיות גבוהות מהסכומים האלה, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסותיך.

לידיעתך,

תוכל לבדוק את זכאותך לקצבת אזרח ותיק לפי הרכב המשפחה ולפי הכנסתך במחשבון זה.