גמלת אזרח ותיק מיוחדת לעולה חדש ותושב חוזר


תושב/ת ישראל שאינו זכאי לקצבת אזרח ותיק עשוי להיות זכאי לגמלת אזרח ותיק מיוחדת, על חשבון משרד האוצר, אם הוא אחד מאלה:

תנאי הזכאות

לגמלת אזרח ותיק עשוי להיות זכאי מי שעומד בכל התנאים האלה:

1. הגעה לגיל הפרישה

שימו לב, אישה נשואה עשויה להיות זכאית לגמלת אזרח ותיק מיוחדת החל מגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק, בתנאי שבן זוגה אינו מקבל קצבה לפי חוק.

2. אי-קבלת קצבה מהביטוח הלאומי

  • אישה עשויה להיות זכאית אם היא ובן זוגה אינם מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי.
  • גבר עשוי להיות זכאי אם הוא ובת זוגו אינם מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, או אם בת זוגו מקבלת קצבת אזרח ותיק או קצבת נכות מעבודה והיא הגיעה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.

3. עמידה במבחן הכנסות


חשוב לדעת, בשונה מקצבת אזרח ותיק רגילה, גמלת אזרח ותיק מיוחדת מותנית במבחן הכנסות גם לאחר גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק. 
  • הכנסות מעבודה: מי שעדיין לא הגיע לגיל 70 – עשוי להיות זכאי לקצבה אם הכנסתו מעבודה לא עולה על ההכנסה המותרת, שנקבעת לפי הרכב המשפחה – לדוגמה 9,208 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) ליחיד ו-12,277 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) לזוג.

    מי שהגיע לגיל 70 – עשוי להיות זכאי אם הכנסתו מעבודה לא עולה על פי שלושה מסכומים אלה.
  • הכנסות שאינן מעבודה: לקצבה עשוי להיות זכאי מי שההכנסות שלא מעבודה שלו ושל בן או בת זוגו לא עולות על סכום קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת ההכנסה שהוא זכאי לה לפי הרכב המשפחה ולפי גילו.

    שימו לב,
    מי שהכנסותיו עולות רק במעט על הסכום המותר שנקבע עבורו במבחן ההכנסות – עשוי להיות זכאי לגמלת אזרח ותיק מיוחדת בסכום נמוך יותר.

סכום הגמלה

סכומי הגמלה המיוחדת שווים לסכומי קצבת אזרח ותיק בסיסית (ליחיד ולמי שיש תוספת עבור בן זוג או ילדים) ללא תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה.
תוספת השלמת הכנסה תיבחן ותשולם על פי תנאי הזכאות.

הגשת תביעה לגמלה

יש להגיש תביעה לגמלת אזרח ותיק מיוחדת ולצרף אליה תעודת עולה וכל מסמך המאשר את הזכאות לגמלה (רשימת המסמכים הנדרשים מופיעה בטופס התביעה).
תביעה להשלמת הכנסה מצורפת לטופס התביעה כנספח.
 
את התביעה אפשר להגיש באמצעות שירות שליחת המסמכים באתר או לשלוח אותה אל הסניף הקרוב למקום המגורים בדואר, בפקס או באמצעות תיבת השירות של הסניף.

מועד התשלום

הגמלה תשולם ב-28 בחודש, החל מה-1 בחודש שבו הוגשה התביעה.
 
במעבר מקצבת נכות לגמלת אזרח ותיק מיוחדת – הגמלה תשולם החל ממועד הפסקת תשלום קצבת הנכות.

שהות בחוץ לארץ

מי שמקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדת ויוצא מהארץ מכל סיבה – צריך לעדכן אותנו על היציאה.
יציאה לחוץ לארץ ללא דיווח עלולה להביא לצבירת חובות לביטוח הלאומי.