תשלום קצבת אזרח ותיק חלקית מגיל פרישה עד גיל זכאות


אם הכנסתך החודשית מעבודה עולה על ההכנסה המרבית שאפשר להרוויח - תוכל לקבל קצבה חלקית.

ההכנסה המרבית נקבעת בהתאם למצבך המשפחתי (יחיד או זוג), ולפי זכאות בת הזוג לקצבה.
למידע על ההכנסה המרבית לחץ כאן

איך מחשבים את הקצבה החלקית?

  1. מההכנסה שלך מעבודה מפחיתים את ההכנסה המרבית. 
  2. 60% מהסכום שהתקבל מופחת מהקצבה שאתה זכאי לה.

לדוגמה: יחיד שהכנסתו מעבודה היא 7,014 ₪ בחודש, הכנסה המרבית שלו היא 6,014 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) והוא זכאי לקצבה עם תוספת ותק מקסמילית בסך 2,338 ₪, הקצבה החלקית תחושב לו כך:

1,000= 7,014-6,014

60%X1,000=600

1,738=600- 2,338

סכום הקצבה החלקית שיקבל - 1,738 ₪.

חשוב לדעת!

  • ניתן לקבל קצבה חלקית מסכום מינימלי של 156 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
  • אם אינך זכאי לקצבה חלקית או שאתה מוותר עליה, התקופה שאינך מקבל את הקצבה תילקח בחשבון בחישוב תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה, כשתהיה זכאי לקצבה.