מבחן הכנסות למי שיש הכנסות מעבודה בלבד


  החל ב- 01.01.2021

  למי שאין בן /בת זוג (יחיד), או שיש לו בן /בת זוג שלא עונה על הגדרת בן זוג / בת זוג לפי החוק:

  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) ​נמוכה מ-6,014 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה. 
  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-6,014 ש"ח  אבל נמוכה מ-9,648 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק. החישוב נעשה לפי תקופות הביטוח שצברת.
  •  אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-9,648 ש"ח - אינך זכאי לקצבת אזרח ותיק.

  למי שיש  בן זוג /בת זוג  שלא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי: 

  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) נמוכה מ-8,019 ש"ח  -  אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-8,019 ש"ח אבל נמוכה מ-13,613 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק. החישוב נעשה לפי תקופות הביטוח שצברת.
  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) ​גבוהה מ-13,613 ש"ח - אינך זכאי לקצבת אזרח ותיק.

  למי שיש בן זוג / בת זוג  שמקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי:

  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) נמוכה מ-8,019 ש"ח  - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.

  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-8,019 ש"ח אבל נמוכה מ-11,653 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק. החישוב נעשה לפי תקופות הביטוח שצברת.

  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) ​גבוהה מ-11,653 ש"ח - אינך זכאי לקצבת אזרח ותיק

  לידיעתך,

  • גם תשלום נוסף כמו הבראה, דמי ביגוד ומענקים, וכן הפרשי שכר נלקחים בחשבון בחישוב הכנסותיך. למידע מורחב בנושא לחץ כאן 
  • תוכל לבדוק את זכאותך לקצבת אזרח ותיק לפי הרכב המשפחה ולפי הכנסתך במחשבון זה.