מבחן הכנסות למי שיש הכנסות מעבודה בלבד


החל ב- 01.01.2022

למי שאין בן /בת זוג (יחיד), או שיש לו בן / בת זוג שלא עונה על הגדרת בן זוג / בת זוג לפי החוק:

  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) ​נמוכה מ-6,749 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה. 
  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-6,749 ש"ח  אבל נמוכה מ-10,472 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק. החישוב נעשה לפי תקופות הביטוח שצברת.
  •  אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-10,472 ש"ח - אינך זכאי לקצבת אזרח ותיק.

למי שיש  בן זוג  / בת זוג  שעונה להגדרה לפי חוק: 

  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) נמוכה מ-9,000 ש"ח  -  אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-9,000 ש"ח אבל נמוכה מ-14,728 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק. החישוב נעשה לפי תקופות הביטוח שצברת.
  • אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) ​גבוהה מ-14,728 ש"ח - אינך זכאי לקצבת אזרח ותיק.
       

לידיעתך,

  • גם תשלום נוסף כמו הבראה, דמי ביגוד ומענקים, וכן הפרשי שכר נלקחים בחשבון בחישוב הכנסותיך. למידע מורחב בנושא לחץ כאן 
  • תוכל לבדוק את זכאותך לקצבת אזרח ותיק לפי הרכב המשפחה ולפי הכנסתך במחשבון זה.