תוספת דחיית קצבה


תוספת דחיית קצבה משולמת במקרים שלא היתה זכאות לקצבת אזרח ותיק בגלל הכנסות מעבודה, או שבגלל ההכנסות מעבודה הגיעה למבוטח קצבה חלקית והוא ויתר על קבלת הקצבה.

שיעור תוספת דחיית קצבה - 5% מהקצבה (כולל תוספת הוותק) עבור כל שנה שתשלום הקצבה נדחה בגלל הכנסות מעבודה, מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה.


לתשומת לבך:

  • בדיקת הזכאות לפי מבחן הכנסה מתבצעת בין גיל הפרישה לבין גיל הזכאות.
  • מבחן ההכנסה נעשה לפי בדיקה שנתית.
  • אם הגשת תביעה לאחר המועד שבו הגעת לגיל פרישה והתברר שאתה לא זכאי לקצבה בגלל הכנסות מעבודה, השנים שבהם לא היית זכאי לקצבה בגלל הכנסות מעבודה יילקחו בחישוב זכאותך לתוספת דחיית קצבה.
  • אם  ההכנסה עולה על ההכנסה שמותר להרוויח ואינך זכאי לקצבה עקב הכנסותייך, אתה יכול שלא להגיש תביעה.
    הזכות שלך לתוספת דחיית קצבה נישמרת לך למועד שבו תגיש תביעה.
לבירור זכאותך לקצבת אזרח ותיק וסכום הקצבה היכנס למחשבון