תוספת דחיית קצבה


תוספת דחיית קצבה משולמת במקרים הבאים:

  • למי שאין זכאות לקצבה בגלל הכנסות גבוהות מעבודה.
  • למי שאין זכאות לקצבה בגלל הכנסות גבוהות מעבודה ושלא מעבודה.
  • למי שזכאי לקצבה חלקית בשל הכנסות והוא ויתר על קבלת הקצבה.

​שיעור התוספת  

5% מהקצבה (כולל תוספת הוותק) עבור כל שנה שתשלום הקצבה נדחה בגלל הכנסות מעבודה, מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.

חשוב שתדע!

  • בדיקת הזכאות לפי מבחן הכנסה מתבצעת בין גיל הפרישה לבין גיל הזכאות.
  • מבחן ההכנסה נעשה לפי בדיקה שנתית.
  • אם הגשת תביעה לאחר המועד שבו הגעת לגיל פרישה והתברר שאתה לא זכאי לקצבה בגלל הכנסות מעבודה, השנים שבהם לא היית זכאי לקצבה בגלל הכנסות מעבודה יילקחו בחישוב זכאותך לתוספת דחיית קצבה.
  • אם אינך זכאי לקצבה עקב הכנסותיך-  אינך צריך להגיש תביעה. הזכות שלך לתוספת דחיית קצבה נישמרת לך למועד שבו תגיש תביעה.
לבירור זכאותך לקצבת אזרח ותיק וסכום הקצבה היכנס למחשבון