תורם איברים


​פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איברים

אדם שבעודו בחיים תרם איבר בישראל לשם השתלתו בגופו של אדם אחר,  זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתקופה של 36 חודשים, אם הוא עונה על שני התנאים האלההנתרם תושב ישראל  והתרומה בוצעה בשנת 2010 ואילך. 

תקופת הפטור מתחילה ב-1 בינואר של השנה שלאחר השנה שבה בוצעה התרומה.  
לדוגמה: אם התרומה בוצעה באפריל 2018 הזכאות לפטור תהיה מינואר 2019 עד דצמבר 2021. 

איך מקבלים את הפטור? 

ביטוח לאומי מקבל ממשרד הבריאות את רשימת התורמים הזכאים לפטור. 

קבלת פטור עבור שנת 2021 ואילך- החל משנת 2021 ביטוח לאומי יישלח לתורמים שכירים אישור שנתי על זכאותם לפטור בתחילת כל שנה (אין צורך לפנות אלינו ואין צורך לשלוח טופס 100). התורם צריך להביא את האישור למעסיקו, כדי שהמעסיק יעדכן לו את הפטור.
תורם שמסיבה כלשהי לא הביא את האישור למעסיק, וכן תורם שזכאי לפטור מניכוי דמי ביטוח בריאות מהכנסתו מפנסיה- יוכלו לקבל את הפטור באמצעות תיאום דמי ביטוח בריאות שיבצעו בתום כל שנה בתום כל שנה באתר הביטוח הלאומי, ללא צורך בפנייה אלינו.

לקבלת החזר דמי ביטוח בריאות עבור שנת 2020 לעובד שכיר ופנסיונר - יש לשלוח טופס 100 של שנת 2020 מודפס וחתום  למייל trumutbb@nioi.gov.il או לפקס 02-6515471.

בכל שאלה תוכלו לפנות אלינו במייל  trumutbb@nioi.gov.il

למידע נוסף לחץ כאן