אופן הגשת התביעה


כדי לקבל הענקת אבטלה בפעם הראשונה, עליך להגיש תביעה לדמי אבטלה לסניף הקרוב למקום מגוריך.