תקופת הזכאות המירבית


הענקת האבטלה תשולם לכל היותר ל-138 ימים, בתוך 12 החודשים הרצופים שהיית רשום כמובטל.
אם אתה משתתף בהכשרה מקצועית, תשולם לך ההענקה בכל תקופת ההכשרה, אך לא לאחר שמלאו לך 18 שנים.

עבור 5 ימי האבטלה הראשונים בכל 4 חודשים רצופים, המתחילים בחודש שבו החלה תקופת האבטלה, לא תשולם הענקת אבטלה (גם לא למשתתף בהכשרה מקצועית).