מקבל דמי אבטלה השוהה בחו"ל


  • אם במהלך תקופת האבטלה נסעת לחוץ לארץ, ולא התייצבת בשירות התעסוקה כנדרש, לא ישולמו לך דמי אבטלה בתקופה שבה לא התייצבת בשירות התעסוקה. עם שובך לישראל, תוכל להמשיך ולקבל דמי אבטלה בהתאם להתייצבותך בשירות התעסוקה, עד לסיום ימי האבטלה שנותרו לך בתקופת האבטלה.
  • עבודה בחוץ לארץ תוכל לשמש כתקופת אכשרה לדמי אבטלה, רק למי שעבד בחוץ לארץ אצל מעסיק ישראלי לפי חוזה שנחתם בישראל. למרות זאת מי שעבד באוסטריה, הולנד או שבדיה (מדינות שעמן חתמה מדינת ישראל על אמנה בענף אבטלה) ניתן, בתנאים מסוימים, לצרף את תקופות האכשרה שצבר במדינה שיש עמה אמנה לתקופת האכשרה שצבר בישראל.
    לאמנות הקיימות וענפי הביטוח הקיימים בהן