דלג לתוכן ראשי
דלג לתפריט תחתון
Logo

סכום הקצבה


סכומי הקצבה בחודש

הרכב משפחה​סכום
יחיד/ה
1,736 ש"ח
יחיד/ה בגיל 80 ומעלה      
1,834 ש"ח
זוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת עבור בת זוג)*2,609 ש"ח
זוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה 2,707 ש"ח
יחיד/ה + ילד2,285 ש"ח
זוג + ילד (תוספת עבור הילד תשולם רק לאחד מבני הזוג)3,158 ש"ח
יחיד/ה + 2 ילדים ויותר**2,834 ש"ח
זוג + 2 ילדים ויותר**
3,707 ש"ח

* אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבה- יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

** התוספת עבור ילד משולמת עבור שני הילדים הראשונים בלבד.

- סכום התוספת עבור כל אחד משני הילדים - 549 ש"ח .

- סכום התוספת הבסיסית עבור בן/בת זוג - 873 ש"ח .

תוספות לקצבה

לסכום הקצבה מתווספות התוספות האלה:

תוספת ותק

תוספת בשיעור 2% לקצבה עבור כל שנת ביטוח מלאה שנצברה לך. תוספת הוותק המקסימלית שניתן לקבל- 50% מהקצבה.

כשנת ביטוח מלאה ייחשבו לך 12 חודשי ביטוח, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים.

למידע נוסף על תוספת ותק לחצו כאן

תוספת דחיית קצבה

תוספת בשיעור 5% לקצבה (כולל תוספת הוותק) עבור כל שנה שתשלום הקצבה שלך נדחה בגלל הכנסות מעבודה בין גיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק..

התוספת משולמת עבור שנים שבהן לא הייתה לך זכאות לקצבת אזרח ותיק בגלל הכנסות מעבודה, או שבגלל ההכנסות מעבודה הגיעה לך קצבה חלקית והחלטת לוותר על קבלת הקצבה.

למידע נוסף על תוספת דחיית קצבה לחצו כאן

תוספת עבור בן/בת זוג וילדים

מקבל קצבת אזרח ותיק עשוי להיות זכאי לתוספת עבור בת זוג, בן זוג וילדים של מקבל הקצבה. התוספת תשולם רק בעבור מי שעונים על הגדרת "בת זוג", "בן זוג" ו"ילדים" על פי חוק ביטוח אזרח ותיק:
  • תוספת עבור ילדים - תוספת בסך 549 ש"ח לילד, משולמת עבור שני הילדים הראשונים בלבד.
  • תוספת עבור בן/בת זוג - 873 ש"ח

השלמה לנכות

מי שקיבל קצבת נכות לפני שהגיע לגיל פרישה - יקבל בגיל הפרישה קצבת אזרח ותיק וקצבת הנכות שלו תופסק. סכום קצבת האזרח ותיק שייקבל יהיה בגובה קצבת הנכות ששולמה לו או בגובה קצבת אזרח ותיק המגיעה לו - הגבוהה מביניהן.

ניכויים מהקצבה

מקצבת אזרח ותיק מופחתים הסכומים האלה:

דמי ביטוח בריאות

מקצבת אזרח ותיק שלך מנוכים דמי ביטוח בריאות בסכום של 223 ש"ח לחודש ליחיד ו-321 ש"ח לחודש לזוג. אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות בסכום של 116 ש"ח לחודש (ליחיד וגם לזוג).
חשוב לדעת:
  • עובד שכיר שמקבל קצבת אזרח ותיק - אם המעסיק שלך מנכה משכרך דמי ביטוח בריאות, עליך להעביר לו אישור מהביטוח הלאומי על "פטור מדמי ביטוח"  או על "קבלת קצבת אזרח ותיק" כדי שיפסיק את הניכוי. את האישור ניתן להוריד מאתר השירות האישי או לקבל ממחלקת גבייה בסניף. 
  • בת הזוג עובדת שכירה - אם אתה מקבל תוספת בקצבה עבור בת הזוג, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג, גם אם בת הזוג עובדת כשכירה.
  • בת הזוג מקבלת קצבה עבור עצמה - אם אתה לא מקבל תוספת בקצבה עבור בת הזוג, משום שהיא מקבלת קצבה מהביטוח הלאומי, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג.
  • לאישה נשואה לא מנוכים דמי ביטוח בריאות מהקצבה, ולאלמנה שמקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה או קצבת שאירים מלאה, דמי ביטוח הבריאות ינוכו מהקצבה השנייה.

חוב לביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי רשאי לנכות מהקצבה שלך חוב במקרים האלה:
  • חוב בדמי ביטוח - אם יש חוב בדמי ביטוח, לא תשולם קצבת אזרח ותיק או שתשולם קצבה מופחתת (לפי סכום החוב וזמן הפיגור בתשלום) עד להסדרת החוב במחלקת הגבייה.
  • חוב בשל מקדמות ששולמו לך על חשבון הקצבה או על חשבון קצבאות אחרות
  • סכומים ששולמו לך בטעות או שלא כדין
  • דמי מזונות המגיעים ממך לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך (לצורך תשלום דמי מזונות רשאי הביטוח הלאומי להעביר או לעקל את הקצבה).


סכום הקצבה ודמי הביטוח החל ב- 01.01.2024