יולדת


בשעה טובה ילדת. אנו מאחלים לך ולבני משפחתך מזל טוב.

אנו שמחים להביא לידיעתך את עיקרי הזכויות המגיעות לך לרגל הלידה: