מקבל קצבאות נוספות בביטוח הלאומי


מובטל המקבל אחד מהתשלומים האלה, לא יהיה זכאי באותו הזמן גם לדמי אבטלה:
  • דמי פגיעה עקב תאונה בעבודה
  • גמלה לשמירת הריון
  • דמי לידה
  • תגמול למשרתים במילואים - תגמול המילואים למובטל יהיה לפחות בשיעור דמי האבטלה שהיה מגיע לו אלמלא יצא למילואים. על המובטל לדווח לשירות התעסוקה על שירותו במילואים, כדי שלא ירשמו לו בטעות ימי אבטלה בזמן השירות במילואים.
  • מובטלת, שזכאית גם לדמי אבטלה וגם לקצבת אזרח ותיק באותו הזמן - תקבל את שתי הקצבאות.
    דמי האבטלה יילקחו בחשבון כהכנסה מעבודה. 
  • ניתן לקבל דמי אבטלה וגם קצבת נכות כללית/דמי מזונות/הבטחת הכנסה. 
    דמי אבטלה יילקחו בחשבון כהכנסה מעבודה לצורך חישוב גמלאות אלו. 

אם אתה עונה על תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת של הביטוח הלאומי - לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם תוכל לקבל את שתי הקצבאות באותו הזמן, או רק אחת מהן.