מבחן הכנסות למי שיש רק הכנסות שאינן מעבודה


החל ב- 01.01.2024

מי שאין לו בן זוג או בת זוג העונים להגדרה לפי החוק


 

  • אם הכנסתו החודשית שלא מעבודה (כגון הכנסה משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ-27,624 ש"ח – הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסתו החודשית שלא מעבודה גבוהה מ-27,624 ש"ח , אבל נמוכה מ-31,673 ש"ח – הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבה. החישוב ייעשה לפי הכנסותיו ולפי תקופות הביטוח שצבר.
  • אם הכנסתו החודשית שאינה מעבודה גבוהה מ-31,673 ש"ח – הוא אינו זכאי לקצבת אזרח ותיק.

מי שיש לו בן זוג או בת זוג העונים להגדרה לפי החוק

 

  • אם הכנסתו החודשית שלא מעבודה נמוכה מ-36,831 ש"ח (ההכנסה המרבית כפול 3) – הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסתו החודשית שלא מעבודה גבוהה מ-36,831 ש"ח (ההכנסה המרבית כפול 3), אבל נמוכה מ-43,065 ש"ח – הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבה. החישוב ייעשה לפי הכנסותיו ולפי תקופות הביטוח שצבר.
  • אם הכנסתו החודשית שלא מעבודה גבוהה מ-43,065 ש"ח – הוא אינו זכאי לקצבת אזרח ותיק.

מי שיש לו בן זוג או בת זוג העונים להגדרה לפי החוק ומקבלים קצבה מהביטוח הלאומי

 

  • אם הכנסתו החודשית שלא מעבודה נמוכה מ-36,831 ש"ח (ההכנסה המרבית כפול 3) – הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסתו החודשית שלא מעבודה גבוהה מ-36,831 ש"ח (ההכנסה המרבית כפול 3), אבל נמוכה מ-40,882 ש"ח – הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבה. החישוב ייעשה לפי הכנסותיו ולפי תקופות הביטוח שצבר.  
  • אם הכנסתו החודשית שלא מעבודה גבוהה מ-40,882 ש"ח – הוא אינו זכאי לקצבת אזרח ותיק.

 

במחשבון זה אפשר לבדוק את הזכאות לקצבת אזרח ותיק לפי הרכב המשפחה ולפי ההכנסות.

 

שימו לב, מי שאינו זכאי לקצבת אזרח ותיק בין גיל הפרישה לגיל הזכאות בגלל הכנסותיו שלא מעבודה, לא יהיה זכאי לתוספת דחיית קצבה עבור התקופה הזו.