מבחן הכנסות למי שיש הכנסות שלא מעבודה בלבד


החל ב- 01.01.2022

למי שאין בן/בת זוג (יחיד), או שיש לו בן/בת זוג שאינם עונים על הגדרת בן זוג / בת זוג לפי החוק:

  • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ- 20,247 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה גבוהה מ- 20,247 ש"ח - אבל נמוכה מ-23,970 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית  או לא להיות זכאי לקצבה. החישוב נעשה לפי הכנסתך ותקופות הביטוח שצברת.
  • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה גבוהה מ-23,970 ש"ח - אינך זכאי לקצבת אזרח ותיק.

למי שיש בן זוג /בת זוג לפי ההגדרה בחוק:

  • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה נמוכה מ-27,000 ש"ח (ההכנסה המרבית כפול 3) - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה גבוהה מ-27,000 ש"ח (ההכנסה המרבית כפול 3)  אבל נמוכה מ-32,728 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה. החישוב נעשה לפי הכנסתך ותקופות הביטוח שצברת.
  • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה גבוהה מ-32,728 ש"ח - אינך זכאי לקצבת אזרח ותיק.

למי שיש  בן זוג /בת זוג לפי ההגדרה בחוק, ובן/בת הזוג מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי:

  • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה נמוכה מ-27,000 ש"ח (ההכנסה המרבית כפול 3) - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה גבוהה מ-27,000 ש"ח (ההכנסה המרבית כפול 3)  אבל נמוכה מ-30,723 ש"ח - אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה. החישוב נעשה לפי הכנסתך ותקופות הביטוח שצברת.  
  • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה גבוהה מ-30,723 ש"ח - אינך זכאי לקצבת אזרח ותיק.

לידיעתך,

תוכל לבדוק את זכאותך לקצבת אזרח ותיק לפי הרכב המשפחה ולפי הכנסתך במחשבון זה.


לתשומת לבך,
אם אינך זכאי לקצבת אזרח ותיק בתקופה מגיל הפרישה ועד גיל הזכאות בגלל הכנסות שלא מעבודה, לא תהיה זכאי לתוספת דחיית קצבה עבור התקופה הזו.