אבטלה

הביטוח הלאומי דואג להבטיח למובטל אמצעי מחיה בתקופת האבטלה. דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה, ומתייצב בו לדרוש עבודה.


עליך לפנות לשירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, להתייצב במועדים קבועים כפי שייקבעו על ידו ולהגיש תביעה לדמי אבטלה. שירות התעסוקה מעביר לביטוח הלאומי מדי חודש את הנתונים על מספר ימי האבטלה שנרשמו, ועל סמך נתונים אלה משלם לך הביטוח הלאומי את דמי האבטלה.
בבירורים הנוגעים למציאת עבודה ולהתייצבות בשירות התעסוקה, עליך לפנות לשירות התעסוקה. בבירורים הנוגעים לתשלום דמי האבטלה, עליך לפנות לביטוח הלאומי.
 
לבדיקת זכאותכם לדמי אבטלה ולחישוב סכום דמי האבטלה המגיע לכם היכנסו למחשבוני דמי אבטלה

לעדכוני אבטלה בעקבות המלחמה לחצו כאן

חוזרים למעגל העבודה

מה עליי לעשות כדי לקבל דמי אבטלה?

 • באתר
  שירות התעסוקה
 • באתר הביטוח לאומישים לב, ניתן להירשם בשירות התעסוקה ולהגיש תביעה לדמי אבטלה בטופס אחד מקוון
  במערכת הזדהות לאומית
 • למניעת עיכובים, בדוק שמעסיקך שידר לנו טופס עם נתוני השכר שלך, בציון תאריך הפסקת עבודה.
 • תקבל הודעה באתר האישי, או מסרונים בטלפון.
 • אם התביעה נדחתה, בדוק זכאות לקצבת הבטחת הכנסה
 • למעקב אחר מועד התשלום, היכנס לאתר
 • אם חזרת לעבוד או הפסקת לעבוד שלח לנו תלוש שכר או אישור באתר