סקרים מינהליים

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2022 (מס' 152)מיכאלה אסולין05/2023הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2022 (מס 152)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2021 (מס' 151)מיכאלה אסולין03/2022הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2021 (מס 151)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2020 (מס' 149)מרק רוזנברג02/2022הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2020 (מס 149)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2020 (מס' 148)מיכאלה אסולין02/2021הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2020 (מס 148)
פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2019 (מס' 147)מרק רוזנברג01/2021הורדה פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2019 (מס 147)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2019 (מס' 146)מרק רוזנברג12/2020הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2019 (מס 146)
עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2019 (מס' 145)מרק רוזנברג06/2020הורדה עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2019 (מס 145)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2019 (מס' 144)מיכאלה אסולין05/2020הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2019 (מס 144)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2018 (מס' 143)מרק רוזנברג03/2020הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2018 (מס 143)
פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2018 (מס' 142)מרק רוזנברג07/2019הורדה פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2018 (מס 142)
עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2018 (מס' 141)מרק רוזנברג06/2019הורדה עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2018 (מס 141)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2018 (מס' 140)מרק רוזנברג04/2019הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2018 (מס 140)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2017 (מס' 139)מרק רוזנברג08/2018הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2017 (מס 139)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2017 (מס' 138)מרק רוזנברג06/2018הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2017 (מס 138)
האוכלוסייה המבוטחת במוסד לביטוח לאומי: תנאי הזכאות ודרכי הביטוח, 2017-2005 (מס' 135)אבנר שרף04/2018הורדה האוכלוסייה המבוטחת במוסד לביטוח לאומי: תנאי הזכאות ודרכי הביטוח, 2017-2005 (מס 135)
עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2017 (מס' 137)מרק רוזנברג04/2018הורדה עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2017 (מס 137)
פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2017 (מס' 136)מרק רוזנברג04/2018הורדה פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2017 (מס 136)
עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2016 (מס' 134)מרק רוזנברג12/2017הורדה עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2016 (מס 134)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2016 (מס' 133)מרק רוזנברג, אבנר שרף08/2017הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2016 (מס 133)
פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2016 (מס' 132)מרק רוזנברג07/2017הורדה פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2016 (מס 132)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2016 (מס' 131)מרק רוזנברג05/2017הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2016 (מס 131)
עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2015 (מס' 129)מרק רוזנברג11/2016הורדה עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2015 (מס 129)
פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2015 (מס' 130)מרק רוזנברג11/2016הורדה פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2015 (מס 130)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2015 (מס' 128)מרק רוזנברג05/2016הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2015 (מס 128)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2015 (מס' 127)מרק רוזנברג, אבנר שרף05/2016הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2015 (מס 127)
עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים אישיים ומאפייני תעסוקה, 2014 (מס' 126)אבנר שרף09/2015הורדה עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים אישיים ומאפייני תעסוקה, 2014 (מס 126)
פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2014 (מס' 125)מרק רוזנברג09/2015הורדה פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2014 (מס 125)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2014 (מס' 124)אוראל אבוטבול, אבנר שרף07/2015הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2014 (מס 124)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2014 (מס' 123)מרק רוזנברג06/2015הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2014 (מס 123)
כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2013 (מס' 122)אבנר שרף10/2014הורדה כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2013 (מס 122)
פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2013 (מס' 121)אבנר שרף10/2014הורדה פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2013 (מס 121)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2013 (מס' 119)מרק רוזנברג06/2014הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2013 (מס 119)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2013 (מס' 120)אוראל אבוטבול, אבנר שרף06/2014הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2013 (מס 120)
כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2012 (מס' 118)אבנר שרף10/2013הורדה כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2012 (מס 118)
פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2012 (מס' 117)אבנר שרף08/2013הורדה פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2012 (מס 117)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2012 (מס' 116)אבנר שרף07/2013הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2012 (מס 116)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2012 (מס' 115)אוראל אבוטבול, אבנר שרף07/2013הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2012 (מס 115)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2011 (מס' 114)אוראל אבוטבול, אבנר שרף10/2012הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2011 (מס 114)
כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2011 (מס' 113)אבנר שרף08/2012הורדה כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2011 (מס 113)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2011 (מס' 112)אבנר שרף08/2012הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2011 (מס 112)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2011 (מס' 111)אבנר שרף07/2012הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2011 (מס 111)
כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2010 (מס' 110)אבנר שרף11/2011הורדה כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2010 (מס 110)
כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2010 (מס' 109)אבנר שרף11/2011הורדה כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2010 (מס 109)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2010 (מס' 108)אבנר שרף11/2011הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2010 (מס 108)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2004 (מס' 107)אוראל אבוטבול, אבנר שרף09/2011הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2004 (מס 107)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2009 (מס' 106)אבנר שרף12/2010הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2009 (מס 106)
כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2009 (מס' 105)אבנר שרף10/2010הורדה כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2009 (מס 105)
כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2009 (מס' 104)אבנר שרף08/2010הורדה כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2009 (מס 104)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2009 (מס' 103)אבנר שרף06/2010הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2009 (מס 103)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2009 (מס' 102)אוראל אבוטבול, אבנר שרף05/2010הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2009 (מס 102)
כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2008 (מס' 101)אבנר שרף12/2009הורדה כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2008 (מס 101)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2008 (מס' 100)אבנר שרף10/2009הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2008 (מס 100)
כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2008 (מס' 99)אבנר שרף07/2009הורדה כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2008 (מס 99)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2008 (מס' 98)אבנר שרף07/2009הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2008 (מס 98)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2008 (מס' 97)אוראל אבוטבול, אבנר שרף07/2009הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2008 (מס 97)
כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2007 (מס' 96)אבנר שרף04/2009הורדה כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2007 (מס 96)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2007 (מס' 95)אבנר שרף04/2009הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2007 (מס 95)
כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2007 (מס' 94)אבנר שרף11/2008הורדה כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2007 (מס 94)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2007 (מס' 91)אוראל אבוטבול07/2008הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2007 (מס 91)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2007 (מס' 93)אבנר שרף02/2008הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2007 (מס 93)
כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2006 (מס' 92)אבנר שרף01/2008הורדה כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2006 (מס 92)
כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2006 (מס' 89)אבנר שרף10/2007הורדה כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2006 (מס 89)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2006 (מס' 90)אבנר שרף10/2007הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2006 (מס 90)
חקירות בתביעות לגמלת הבטחת הכנסה, 2005-2001 (מס' 88)אבנר שרף07/2007הורדה חקירות בתביעות לגמלת הבטחת הכנסה, 2005-2001 (מס 88)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2006 (מס' 87)אוראל אבוטבול06/2007הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2006 (מס 87)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2006 (מס' 86)אבנר שרף04/2007הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2006 (מס 86)
כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2005 (מס' 85)אבנר שרף12/2006הורדה כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2005 (מס 85)
כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2005 (מס' 83)אבנר שרף08/2006הורדה כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2005 (מס 83)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2005 (מס' 82)אבנר שרף08/2006הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2005 (מס 82)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2005 (מס' 84)אבנר שרף08/2006הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2005 (מס 84)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2005 (מס' 81)אוראל אבוטבול05/2006הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2005 (מס 81)
עבודת הלשכות לסיוע משפטי בנושא הביטוח הלאומי 2003- 2004 (מס' 80)שאול נמרודי02/2006הורדה עבודת הלשכות לסיוע משפטי בנושא הביטוח הלאומי 2003- 2004 (מס 80)
כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2004 (מס' 79)אבנר שרף12/2005הורדה כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2004 (מס 79)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2004 (מס' 78)אבנר שרף12/2005הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2004 (מס 78)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2004 (מס' 77)אבנר שרף12/2005הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל 2004 (מס 77)
האוכלוסייה המבוטחת במוסד לביטוח לאומי: תנאי הזכאות ודרכי הביטוח 1997 - 2005 (מס' 76)אבנר שרף07/2005הורדה האוכלוסייה המבוטחת במוסד לביטוח לאומי: תנאי הזכאות ודרכי הביטוח 1997 - 2005 (מס 76)
סקר נכים בקהילה שקצבתם מנוהלת בידי הקרן לטיפול בחסויים (מס' 75)יעקב צדקה, רבקה פריאור05/2005הורדה סקר נכים בקהילה שקצבתם מנוהלת בידי הקרן לטיפול בחסויים (מס 75)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2004 (מס' 74)אוראל אבוטבול05/2005הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2004 (מס 74)
הקרן למפעלים מיוחדים: תוכניות והמשכיותם (מס' 73)שרית בייץ, ברנדה מורגנשטין04/2005הורדה הקרן למפעלים מיוחדים: תוכניות והמשכיותם (מס 73)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל, 2003 (מס' 72)אבנר שרף10/2004הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל, 2003 (מס 72)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2003 (מס' 71)יעקב צדקה06/2004הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2003 (מס 71)
ממצאים עיקריים על פעולת אגף החקירות, 2003 (מס' 70)אבנר שרף2004
פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2002 (מס' 69)אבנר שרף10/2003
כינוס נכסים ופשיטת רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2002 (מס' 68)אבנר שרף08/2003הורדה כינוס נכסים ופשיטת רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2002 (מס 68)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2002 (מס' 67)05/2003הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2002 (מס 67)
ממצאים עיקריים על פעולת אגף החקירות, 2002 (מס' 66)אבנר שרף04/2003הורדה ממצאים עיקריים על פעולת אגף החקירות, 2002 (מס 66)
כינוס נכסים ופשיטות רגל (מס' 64)אבנר שרף07/2002הורדה כינוס נכסים ופשיטות רגל (מס 64)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל, 2001 (מס' 65)אבנר שרף07/2002הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל, 2001 (מס 65)
ממצאים עיקריים על פעולת אגף החקירות, 2001 (מס' 63)אבנר שרף06/2002הורדה ממצאים עיקריים על פעולת אגף החקירות, 2001 (מס 63)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2001 (מס' 62)05/2002הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2001 (מס 62)
כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2000 (מס' 61)אבנר שרף08/2001הורדה כח אדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 2000 (מס 61)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל, 2000 (מס' 60)אבנר שרף06/2001הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל, 2000 (מס 60)
ממצאים עיקריים על פעולת אגף החקירות, 2000 (מס' 58)אבנר שרף05/2001הורדה ממצאים עיקריים על פעולת אגף החקירות, 2000 (מס 58)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2000 (מס' 59)05/2001הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2000 (מס 59)
ענף זכויות עובדים בפשיטות רגל ופרוק תאגיד, 2000 (מס' 57)אבנר שרף04/2001הורדה ענף זכויות עובדים בפשיטות רגל ופרוק תאגיד, 2000 (מס 57)
כח האדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 1999 (מס' 56)אבנר שרף01/2001הורדה כח האדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 1999 (מס 56)
סקר מקבלי גמלה פרטיים (מס' 55)שנטל וסרשטיין, יעקב צדקה06/2000הורדה סקר מקבלי גמלה פרטיים (מס 55)
מפעלים מיוחדים: דו"ח פעילות לשנת 1999 (מס' 53)שרית בייץ-מוראי, כרמלה קורש-אבלגון, טניה ליף, דבורה יוסף05/2000הורדה מפעלים מיוחדים: דוח פעילות לשנת 1999 (מס 53)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 1999 (מס' 54)05/2000הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 1999 (מס 54)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל (מס' 52)אבנר שרף05/2000הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל (מס 52)
אגף החקירות בשנת 1999 (מס' 51)אבנר שרף04/2000הורדה אגף החקירות בשנת 1999 (מס 51)
תשלומי ענף זכויות עובדים בפשיטות רגל ופירוק תאגיד (מס' 50)אבנר שרף04/2000הורדה תשלומי ענף זכויות עובדים בפשיטות רגל ופירוק תאגיד (מס 50)
סקר ועדות ערר בתביעות לקצבת שר"ם (מס' 48)שנטל וסרשטיין02/2000הורדה סקר ועדות ערר בתביעות לקצבת שרם (מס 48)
שימוש בחקירות בענף הבטחת הכנסה בשנת 1997 (מס' 49)רמסיס גרא02/2000הורדה שימוש בחקירות בענף הבטחת הכנסה בשנת 1997 (מס 49)
עבודת לשכות הסיוע המשפטי בנושאי הביטוח הלאומי, 1997-1996 (מס' 47)יוסף זילבר, יעקב צדקה12/1999הורדה עבודת לשכות הסיוע המשפטי בנושאי הביטוח הלאומי, 1997-1996 (מס 47)
המחלקה למפעלים מיוחדים: דו"ח לשנת 1998 (מס' 46)שרית בייץ-מוראי, כרמלה קורש-אבלגון, טניה ליף, דבורה יוסף08/1999הורדה המחלקה למפעלים מיוחדים: דוח לשנת 1998 (מס 46)
פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל, 1998 (מס' 45)07/1999הורדה פעולות אגף האכיפה והוצאה לפועל, 1998 (מס 45)
פניות הציבור למוסד לביטוח לאומי, 1998 (מס' 44)06/1999הורדה פניות הציבור למוסד לביטוח לאומי, 1998 (מס 44)
פעולות ענף זכויות עובדים בפשיטת רגל ופרוק תאגיד (מס' 43)אבנר שרף05/1999הורדה פעולות ענף זכויות עובדים בפשיטת רגל ופרוק תאגיד (מס 43)
כח האדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 1997 (מס' 42)אבנר שרף08/1998הורדה כח האדם המועסק במוסד לביטוח לאומי לפי תכונות אישיות ותעסוקתיות, 1997 (מס 42)
עבודת בתי הדין האזוריים לעבודה בנושאי הביטוח הלאומי, תשנ"ד- 1994 (מס' 41)יוסף זילבר, יעקב צדקה07/1998הורדה עבודת בתי הדין האזוריים לעבודה בנושאי הביטוח הלאומי, תשנד- 1994 (מס 41)
המחלקה למפעלים מיוחדים: דו"ח לשנים 1996 - 1997 (מס' 39)שרית בייץ-מוראי06/1998הורדה המחלקה למפעלים מיוחדים: דוח לשנים 1996 - 1997 (מס 39)
פעולות אגף החקירות בשנת 1997 (מס' 40)אבנר שרף06/1998הורדה פעולות אגף החקירות בשנת 1997 (מס 40)
סוגי האוכלוסיות המבוטחות במוסד לביטוח לאומי: תנאי זכאותם ודרכי ביטוחם, 1995 - 1998 (מס' 38)אבנר שרף05/1998הורדה סוגי האוכלוסיות המבוטחות במוסד לביטוח לאומי: תנאי זכאותם ודרכי ביטוחם, 1995 - 1998 (מס 38)
סוגי האוכלוסיות המבוטחות במוסד לביטוח לאומי, תנאי זכאותם ודרכי ביטוחם (מס' 37)אבנר שרף06/1995הורדה סוגי האוכלוסיות המבוטחות במוסד לביטוח לאומי, תנאי זכאותם ודרכי ביטוחם (מס 37)
סקר קבלת קהל, סניף ירושלים (מס' 36)יעקב צדקה05/1995הורדה סקר קבלת קהל, סניף ירושלים (מס 36)
סוגי האוכלוסיות המבוטחות במוסד לביטוח לאומי, תנאי זכאותם ודרכי ביטוחם (מס' 35)אבנר שרף10/1993הורדה סוגי האוכלוסיות המבוטחות במוסד לביטוח לאומי, תנאי זכאותם ודרכי ביטוחם (מס 35)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1993-1992 (מס' 34)אבנר שרף10/1992הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1993-1992 (מס 34)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1992-1991 (מס' 33)אבנר שרף11/1991הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1992-1991 (מס 33)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1991-1990 (מס' 32)אבנר שרף02/1991הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1991-1990 (מס 32)
הגדרות ושיטות חישוב ועדכון של גמלאות, דמי הביטוח ומבוטחים (מס' 31)אבנר שרף09/1990הורדה הגדרות ושיטות חישוב ועדכון של גמלאות, דמי הביטוח ומבוטחים (מס 31)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1989 ו-1990 (מס' 30)אבנר שרף02/1990הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1989 ו-1990 (מס 30)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1988 ו-1989 (מס' 29)אבנר שרף04/1989הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1988 ו-1989 (מס 29)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1987 ו-1988 (מס' 28)אבנר שרף02/1988הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1987 ו-1988 (מס 28)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1986 ו-1987 (מס' 27)אבנר שרף02/1987הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1986 ו-1987 (מס 27)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1985 ו-1986 (מס' 26)אבנר שרף04/1986הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1985 ו-1986 (מס 26)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1984 ו-1985 (מס' 25)אבנר שרף03/1985הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1984 ו-1985 (מס 25)
הדחיות של תביעות לקצבת נכות בשנים 1982-1981 (מס' 24)נעמי ענתבי06/1984הורדה הדחיות של תביעות לקצבת נכות בשנים 1982-1981 (מס 24)
מקבלי הלוואות עומדות ותשלומים למוגבלים בניידות בשנים 1984-1982 (מס' 23)שלמה נאון04/1984הורדה מקבלי הלוואות עומדות ותשלומים למוגבלים בניידות בשנים 1984-1982 (מס 23)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1983 ו-1984 (מס' 22)אבנר שרף11/1983הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1983 ו-1984 (מס 22)
מבצעי מיצוי זכויות בענף זקנה ושאירים בתקופה 1983-1980 (מס' 21)יעל פלורסהיים, מרים שמלצר11/1983הורדה מבצעי מיצוי זכויות בענף זקנה ושאירים בתקופה 1983-1980 (מס 21)
שירותים מיוחדים לנכים (מס' 20)נעמי ענתבי10/1983הורדה שירותים מיוחדים לנכים (מס 20)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1982 ו-1983 (מס' 19)אבנר שרף11/1982הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1982 ו-1983 (מס 19)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1981 ו-1982 (מס' 18)אבנר שרף12/1981הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1981 ו-1982 (מס 18)
ערעורים לבית הדין הארצי לעבודה על החלטות וועדות ערר בנכות כללית ובנפגעי עבודה (מס' 17)07/1981הורדה ערעורים לבית הדין הארצי לעבודה על החלטות וועדות ערר בנכות כללית ובנפגעי עבודה (מס 17)
מיצוי זכויות לקצבת זיקנה של נשים שצברו תקופת אכשרה (מס' 16)יעל פלורסהיים, נחום שטייגמן05/1981הורדה מיצוי זכויות לקצבת זיקנה של נשים שצברו תקופת אכשרה (מס 16)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1980 ו-1981 (מס' 15)01/1981הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים לשנים 1980 ו-1981 (מס 15)
מבצעי מיצוי זכויות בענף זיקנה ושאירים בתקופה 1979-1976 (מס' 14)07/1980הורדה מבצעי מיצוי זכויות בענף זיקנה ושאירים בתקופה 1979-1976 (מס 14)
גבייה ממבוטחים ה"לא-שכירים", עיבודים סטטיסטיים לפי סניפי המוסד, לשנים 1977-1975 (מס' 13)01/1980הורדה גבייה ממבוטחים הלא-שכירים, עיבודים סטטיסטיים לפי סניפי המוסד, לשנים 1977-1975 (מס 13)
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים, לשנים 1979 ו-1980 (מס' 12)12/1979הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים, לשנים 1979 ו-1980 (מס 12)
כוח אדם, תנועת עובדים וניצול ימי עבודה, 1978-1977 (מס' 11)12/1979הורדה כוח אדם, תנועת עובדים וניצול ימי עבודה, 1978-1977 (מס 11)
גבייה ממעבידים – פוטנציאל הגבייה, החוב ועומק הפיגור לפי סניפים, לשנת 1977 (מס' 10)04/1979
אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים, לשנים 1978 ו-1979 (מס' 9)10/1978הורדה אומדנים ותחזיות לפעולות המוסד לפי סניפים, לשנים 1978 ו-1979 (מס 9)
כוח אדם, העדרות ותנועת עובדים (מס' 8)08/1976הורדה כוח אדם, העדרות ותנועת עובדים (מס 8)
שיקום נכי עבודה קשים (מס' 7)10/1975הורדה שיקום נכי עבודה קשים (מס 7)
גבייה מהמבוטחים ה"לא שכירים" – עיבודים סטטיסטיים לפי סניפי המוסד לשנים 1972/73 - 1974/75 (מס' 6)07/1975הורדה גבייה מהמבוטחים הלא שכירים – עיבודים סטטיסטיים לפי סניפי המוסד לשנים 1972/73 - 1974/75 (מס 6)
גבייה ממעבידים - הגבייה, החוב, הפוטנציאל ועומק הפיגור בשנים 1973 - 1974, לפי סניפי המוסד (מס' 5)07/1975הורדה גבייה ממעבידים - הגבייה, החוב, הפוטנציאל ועומק הפיגור בשנים 1973 - 1974, לפי סניפי המוסד (מס 5)
המבוטחים הלא-שכירים – עיבודים סטטיסטיים ממשלוח פנקסי המקדמות לשנת 1973/74 (מס' 4)01/1974הורדה המבוטחים הלא-שכירים – עיבודים סטטיסטיים ממשלוח פנקסי המקדמות לשנת 1973/74 (מס 4)
קיזוז דמי ביטוח מגמלאות – 1971/72 (מס' 3)10/1973הורדה קיזוז דמי ביטוח מגמלאות – 1971/72 (מס 3)
אובדן זמן עבודה במוסד לביטוח לאומי (מס' 2)1973הורדה אובדן זמן עבודה במוסד לביטוח לאומי (מס 2)
מקבלי קצבאות זיקנה ושאירים בבנק הדואר באמצעות מיופה כוח (מס' 1)10/1972הורדה מקבלי קצבאות זיקנה ושאירים בבנק הדואר באמצעות מיופה כוח (מס 1)