כללי


01.11.2020 : חוזר מסירת מידע להורה
04.05.2020 : מענקי קורונה בגמלאות 4.5.2020
01.05.2019 : נוהל העברת מידע - חשד ריבוי נישואין
31.01.2017 : חוק ההסדרים 2017-2018
06.01.2016 : חוזר משותף - השפעת מעמד ידועים בציבור על זכויות וחובות בביטוח לאומי
27.12.2015 : חוזר הפסקת הנפקת כרטיס נטען ותשלום בדואר מקוון חתום
03.11.2015 : תמצית חוזרים 2015 - רבעון 3
21.10.2015 : זכויות ילדי פנימיות - לפרסום באינטרנט החיצוני
05.08.2015 : דחית תביעה בהעדר מסמכים 2010
02.07.2015 : הטבות שכר בתקופת חופשת לידה וחופשה ללא תשלום
28.04.2015 : הטמעת חוזרים 2015 - רבעון 1
26.04.2015 : חוזר רענון כללי פריסת שכר ובקשת מידע על נתוני שכר סופי
19.10.2014 : שירותים חדשים אוטומטיים באמצעות ה - CALL CENTER
19.10.2014 : פרסום רשומות של הצעות חוק
19.10.2014 : פרסום ברשומות של תיקוני חקיקה - זכויות והטבות למי שהיו אנשי צד ל
19.10.2014 : ניכוי מס מגמלאות לעצמאים
19.10.2014 : מסירת מידע מטעה למוסד סעיף 327 לחוק
19.10.2014 : חוזר מזכיר ישיבה - ועדות רפואיות
19.10.2014 : דו ח ריכוז תשלומים שנתי
19.10.2014 : בטול חובות
19.10.2014 : ביטול חובות - יישום החלטות המינהלה
19.10.2014 : חובת קבלת תביעות המוגשות למוסד
19.10.2014 : מעמדה האישי של נערה מוסלמית
19.10.2014 : חוק ההסדרים במשק המדינה 2006
19.10.2014 : ניכוי מס מגמלאות המוסד
05.10.2014 : אשורים על תקופות עבודה
05.10.2014 : תשלום באמצעים העומדים לרשות המוסד
17.06.2014 : חוזר ועדות תביעות - עדכון יוני 2014
10.06.2014 : חוזר - טיפול ביתרות זכות - שלב ב
27.05.2014 : חוזר - טיפול ביתרות זכות מהלך אוטומטי
27.05.2014 : פטור מתשלום אגרה בגין צילום מסמכים
27.05.2014 : תשלום גמלה שלא נגבתה על ידי הנפטר-סעיף 308
27.05.2014 : חוזר תהליך הטלת העיקולים והסרתם בגין חוב גמלה סופי 03.06.2012
27.05.2014 : חוזר משותף - ביקורת גביה לענין חוב בתשלום דמי ביטוח (סעיף 366) והשפעתה על זכאות לגמלה
27.05.2014 : חוזר בדבר שינויי חקיקה אוגוסט 2010
27.05.2014 : חוזר אופן הגשת תביעות ומסמכים
21.05.2014 : הפסקת תשלום גמלאות קיום עקב תיקון טעות של המוסד
11.05.2014 : הפרשי בקורת ניכויים בגמלאות
10.04.2014 : ידועים בציבור - חוזר משותף 2013
02.04.2014 : נוהל תשלומי גמלאות רטרואקטיביים
28.01.2014 : נוהל בחינת חובות
28.01.2014 : חוזר ועדות תביעות
22.01.2014 : חוזר תיקון גיל
07.08.2013 : חוזר גמלאות 14.2013 קביעת סניף מטפל
08.07.2013 : חוזר חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מסירת מידע להורה האחר
24.06.2013 : חוזר לאינטרנט- חישוב מחדש של גמלאות מחליפות שכר בעקבות בקורת ניכויים
23.06.2013 : 1 04 הפרשי ביקורת ניכויים בגמלאות מחליפות שכר 1 (2)
23.08.2012 : חוזר מענק פטירה לילד 7.8.2012
04.07.2012 : מסירת אישורים למייצגים
01.02.2012 : תביעות שיבוב לפי סעיף 328 לחוק
01.02.2012 : תיקוני חקיקה לשנת 2005 - חוק ההסדרים
01.02.2012 : חוזר לסניפים-כרטיס נטען
01.02.2012 : חוזר 423 בחירה בין שאירים ונכות כללית
17.12.2009 : נוהל תשלום מקדמות
22.10.2009 : חוק ההסדרים לשנת 2009
09.09.2009 : קביעת מעמדם של בני זוג כידועים בציבור
23.07.2009 : בני זוג מאותו מין
25.05.2009 : נוהל עבודה וטיפול בתביעות של מועסקים במשק בית
07.05.2009 : השפעת תיקון בתאריך לידה על תשלום גמלאות
04.05.2009 : דחיית תביעה
30.04.2009 : שיהוי והתיישנות