עובדים עצמאיים ופרילנסרים


דמי אבטלה

עובדים עצמאיים או פרילנסרים, לא זכאים לדמי אבטלה.

עם זאת, ישנן מספר קבוצות של עובדים עצמאים שעשויים להיות זכאים לדמי אבטלה:

הבטחת הכנסה

עצמאי שהכנסתו צומצמה או שהפסיק לחלוטין לעבוד עקב משבר הקורונה, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה.
לבדיקת הזכאות יש להירשם באתר שירות התעסוקה, ולהגיש לנו תביעה להבטחת הכנסה.

הזכאות לקצבה תיבדק בהתאם לעמידתו בתנאי הזכאות, ולהכנסתו המדווחת במחלקת הגבייה. 

שימו לב, זכאות להבטחת הכנסה נבדקת עבור תא משפחתי, לפיכך אם יש בת זוג גם היא צריכה לענות על תנאי הזכאות.
לבירור סכום הקצבה לפי הרכב משפחתי והכנסות לחץ כאן

 

דחיית מועד התשלום של חודש מרץ לעובדים עצמאיים

עקב משבר הקורונה, מועד התשלום של מקדמת חודש מרץ 2020 לעובדים עצמאיים נדחה ל-15 במאי 2020 (במקום 20 באפריל 2020).

הקטנת מקדמות

עובדים עצמאיים שהכנסתם צומצמה עקב משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשה להקטנת מקדמות הביטוח הלאומי, על סמך הצהרה בלבד.

עובדים עצמאיים שיש להם מייצג - המייצג יוכל לבצע את הקטנת המקדמות בצורה מקוונת במערכת ייצוג לקוחות המקושרת לביטוח לאומי.

עובדים עצמאיים שאין להם מייצג - יוכלו לבצע את הקטנת המקדמות באמצעות בקשה לתיקון מקדמות, ללא צורך בצירוף אישורים. את הבקשה ניתן לשלוח ישירות למחלקת הגבייה בסניף באמצעות האתר. 

שימו לב, מי שכבר הגיש בקשה להקטנת מקדמות במהלך הרבעון הראשון של השנה, יוכל להגיש בקשה נוספת להקטנת מקדמות מ- 1.4.2020 ואילך.

סגירת תיק עצמאי

עובדים עצמאיים שהפסיקו לחלוטין לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכולים להגיש לנו בקשה לסגירת תיק עצמאי 

עם סגירת תיק עצמאי, יבוטלו תשלומי המקדמות שלהם כעצמאיים, והם כבר לא יהיו במעמד עצמאי בביטוח הלאומי.

שימו לב, מהיום שאתם חוזרים לעבוד כעצמאיים, עליכם להירשם שוב בביטוח הלאומי כעצמאיים ולפתוח תיק עצמאי מחדש, כדי שזכותיכם לא ייפגעו.

סגירת תיק עצמאי בביטוח הלאומי לא מותנית בסגירת תיק במס הכנסה ובמע"מ.


מענק לעצמאיים

משרד האוצר נותן מענק לעצמאים שנפגעו מההשלכות הכלכליות של המשבר הקורונה.

למידע על תנאי הזכאות למענק ואופן הגשת הבקשה לחצו כאן.