הערכות תלות


16.05.2017 : חוזר כללי 1481-התייחסות למידע רפואי
21.10.2015 : תדריך מעריכים 3.2.15 לאינטרנט
25.02.2014 : תדריך הערכה תפקודית 2012 לאינטרנט
16.10.2013 : חוזר כללי 1418-קביעת זכאות לגמלת סיעוד למי שמלאו לו 80 שנים וטרם הגיע לגיל 90
06.08.2013 : חוזר כללי 1414-אי הסכמה לצילום הערכת תלות
29.07.2013 : חוזר כללי 1413-חיבור מעריכים לתשלומי מינהל
03.01.2013 : חוזר כללי 1403-נוהל הפסקת קניית שירותי מעריך יועץ
17.11.2011 : 2011-מהדורה לאינטרנט של תדריך למעריך
03.08.2011 : חוזר כללי 1373-הערכה תפקודית עי רופא גריאטר לבני 90
12.06.2011 : חוזר כללי 1378-העברת הערכות בין המעריכים ליועצים באמצעות- B2B
10.04.2011 : חוזר כללי 1375-הערכה תפקודית מסלול מהיר-מתן הסבר על הפעלת מסלול מהיר להערכה תפקודית לנבדק במצב רפואי חמור מאוד -
28.03.2011 : חוזר כללי 1373-הערכה תפקודית עי רופא גריאטר לבני 90 שנעשו במסגרת מוסד ציבורי
01.07.2010 : תדריך למעריך
16.06.2010 : חוזר כללי 1357-דפי מידע לזקן בעת הערכת תלות- הודעה על הוצאה מחודשת של דפי מידע לנבדק לאחר הערכת התלות ודף הצגת
02.08.2006 : חוזר כללי-שינויים במערך בדיקות התלות וההודעות לתובע
12.11.2003 : חוזר-הסדר חדש להערכות תלות - נקודות מסירה ואיסוף של הערכות תלות
15.06.2003 : חוזר כללי-בדיקה מחדש ביזמת המוסד של מידת התלות של זכאי