הנחיות לפקידי תביעות


10.05.2020 : חוזר כללי 1523-הערכה שנמסרה לפקיד וטרם הוחלט על הזכאות בגינה בנסיבות שקשורות לתובע
21.04.2020 : התמודדות עם נגיף הקורונה - עדכונים בתחום עבודת העוס
05.04.2020 : חוזר כללי 1522-הנחיות לעבודת יועצים בשעת חירום קורונה
29.03.2020 : חוזר כללי 1521- תעריפים חדשים ליועצים ומעריכים בהתאם לתוספת להסכם
25.03.2020 : 1520 - שירותי סיעוד חלופיים באמצעות מרכזי יום לזכאי גמלת סיעוד
25.03.2020 : 1518 - מערכת ממוחשבת עובדים סוציאליים – ביקורי בית
24.03.2020 : חוזר כללי 1517ד-התמודדות עם נגיף הקורונה עדכונים
23.03.2020 : חוזר 1519 הערכה תפקודית על יסוד מידע מהמסמכים ושיחת טלפון הנחיות למעריכים ויועצים במצב חירום קורונה
19.03.2020 : חוזר 1517 ב קורונה
17.03.2020 : חוזר 1517 ג קורונה
15.03.2020 : חוזר כללי 1517 התמודדות עם נגיף הקורונה-עדכונים
11.02.2020 : חוזר כללי 1516-עדכון תוכנית טיפול באתר שירות אישי
22.01.2020 : חוזר כללי 1513-מערכת ממוחשבת ניהול משימות לעוס
21.01.2020 : חוזר כללי 1514-מערכת ממוחשבת חלוקה לרובעים
01.01.2020 : חוזר 1512- נגיש מבחן הכנסות - שינוי השכר הממוצע
01.09.2019 : חוזר כללי 1508-הערכת תלות 1.9
02.06.2019 : חוזר כללי 1507-שינויים והתאמות במערכת הממוחשבת בעקבות ביטול הוועדות המקומיות
05.05.2019 : חוזר כללי 1492-תוספת שעות לזכאים לסיעוד שאינם מעסיקים עובד זר
17.04.2019 : חוזר כללי 1506-תשלום גמלה בהיעדר שירותים זמינים
16.04.2019 : חוזר כללי 1505-מתן ניקוד למבוטחים בגין סיכון גבוה לנפילות
16.04.2019 : חוזר כללי 1504-הערכות תלות
10.03.2019 : חוזר כללי 1502-מתן אפשרות ליועץ לעבוד מהבית
17.02.2019 : חוזר כללי 1500-טיפול בתביעות המוגשות לבית הדין
13.01.2019 : חוזר כללי 1499-מבחן הכנסות 1.2019
11.12.2018 : חוזר כללי 1498-תכנית ראשונית וטרום סיעוד
20.11.2018 : חוזר 1497-חוזר הערכה תפקודית על יסוד מידע מהמסמכים עדכון ל6 רמות גימלה טיוטה
06.11.2018 : חוזר כללי 1496-רפורמה בסיעוד- סופי נגישש
06.09.2018 : חוזר כללי 1495-תשלום רטרואקטיבי למעסיק עובד זר
01.08.2018 : אישור להעסיק בני משפחה בטיפול בזכאים לגמלת סיעוד
26.06.2018 : חוזר כללי 1493-בקשה לבדיקה מחדש - תאריך תחילה ומניעת הפחתת זכאות
28.02.2018 : חוזר כללי 1490-סירוב לקבל שירות
29.10.2017 : חוזר כללי-1486-ביקורי בקרה
24.05.2017 : חוזר כללי 1482- הסכם העסקה
21.05.2017 : חוזר כללי 1480-הקדמת הגשת תביעה
16.05.2017 : חוזר כללי 1481-התייחסות למידע רפואי
07.02.2017 : חוזר כללי-1479-הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בתקופת אשפוז
07.02.2017 : חוזר כללי 1478-ניקוד ערר בוועדה המייעצת
16.01.2017 : חוזר כללי 1477-נוהל הכשרת עובד חדש בסיעוד
08.01.2017 : חוזר כללי 1476-שיעורי גימלאות-ינואר 2017
27.11.2016 : חוזר כללי 1475-טיפול ממוחשב נוהל טיפול בתלונות
09.11.2016 : חוזר כללי 1474-ערעור על החלטת פקיד תביעות לעניין מצב תפקודי
31.10.2016 : חוזר כללי 1471-שיעורי גימלאות-יולי 2016
27.07.2016 : חוזר כללי 1473-מחלקה ראשונה
21.07.2016 : חוזר כללי 1472-כפל גמלה משרד הבטחון
12.07.2016 : חוזר כללי 1470-עדכון גמלאות סיעוד-תיקון 179 לחוק
14.06.2016 : חוזר כללי 1469- ביצוע חיוב וזיכוי חריג
26.05.2016 : חוזר כללי 1468- הבטחת רצף זכאות ושירותי סיעוד לזכאי לגמלה קצרת מועד עד לזכאות המשך
23.05.2016 : חוזר כללי 1467-זכאות לבני 90 ומעלה
03.05.2016 : חוזר כללי 1466-תחילת הזכאות לגימלת סיעוד
01.05.2016 : חוזר כללי 1465-ריכוז וניהול הבקרה בנושא אי הלימה
19.04.2016 : חוזר כללי 1458-הערכה תפקודית מסלולים מהירים
18.04.2016 : חוזר כללי 1461-ערר על החלטת ועדה מקומית
11.04.2016 : חוזר כלליל 1464-משך קביעת זכאות זמנית
07.04.2016 : חוזר כללי 1463-הבטחת רצף זכאות ושירותי סיעוד לזכאי לגמלה קצרת מועד עד לזכאות המשך
14.03.2016 : חוזר כללי 1462-דוחות סיעוד
07.03.2016 : חוזר כללי 1460-שינויים במערכת הסיעוד עם העברת התשלומים לנותני שירותים למערכת תשלומי מינהל
10.01.2016 : חוזר כללי 1457-שיעורי גימלאות-1.2016
21.12.2015 : חוזר כללי 1456-קליטה והעתקה של תכניות טיפול
08.12.2015 : חוזר כללי 1455-נוהל טיפול בתלונות ומכתבי ערר
16.11.2015 : חוזר כללי 1454-זכאות לגמלת סיעוד לעיוור בודד ללא ביצוע הערכת תלות
07.10.2015 : חוזר כללי 1453-תשלום גמלה בכסף - תיקון מס 162 לחוק
17.09.2015 : חוזר כללי 1452-חתימה על ויתור סודיות
31.08.2015 : חוזר כללי 1451-טופס דיווח חשד להתעללות בזקן
24.08.2015 : חוזר כללי 1450-דרישת החזר כספים מנותן שירותים
16.08.2015 : חוזר כללי 1449-משוב תקופתי ליועץ בסניף oc
22.07.2015 : חוזר כללי 1448-תוספת הפחתת נקוד לבודד
17.05.2015 : חוזר כללי 1447-מך עזר לריכוז ותעדוף משימות לפ.ת.-עדיפון
03.05.2015 : חוזר כללי 1446-הנחיות ביצוע בעקבות מכרז מוצרי ספיגה
03.05.2015 : חוזר כללי 1445ביקורת איכות בסיעוד
21.04.2015 : חוזר כללי 1444-תדריך וטופס הערכת תלות חדש 4.2015
31.03.2015 : חוזר כללי 1443-תוספת ניקוד בודד לזכאי סיעוד שלבן זוגו מלאו 90 שנים
18.03.2015 : חוזר כללי 1442-תדפיס מידע רפואי מתיק רפואי
19.01.2015 : חוזר כללי 1441-בדיקת חוזה העסקה עם מטפל ישראלי
11.01.2015 : חוזר כללי-שיעורי גימלאות-ינואר 2015
21.12.2014 : חוזר כללי 1439-נוהל-מבחן הכנסות
16.12.2014 : חוזר כללי 1438-תוספת מסך נילווה
16.12.2014 : חוזר כללי 1437-בקרה אצל הקשיש הזכאי לגמלת סיעוד
07.12.2014 : חוזר כללי 1436-שימוש במערכת קשר ובירורים ייעוץ לקשיש סיעוד
16.11.2014 : חוזר כללי 1435-מיצוי זכויות לזקנים שבוצעה להם הערכת תלות עבור רשות ההגירה
12.11.2014 : חוזר כללי-1434-תום זכאות זמנית
11.11.2014 : חוזר כללי 1432-זכאות לעיוור בודד-מיצוי זכויות
18.08.2014 : חוזר כללי 1433-ויתור על טופס תביעה לבדיקה מחדש
03.08.2014 : חוזר כללי 1431-הערכת תלות חדשה-בן יהודה
10.07.2014 : חוזר כללי-1430-זכאות זמנית-מסלול להערכת תלות למקרים מיוחדים - חירום
03.07.2014 : חוזר כללי 1427-החרגת קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ממבחן הכנסות
05.06.2014 : חוזר כללי 1426-התערבות במילוי תביעות
27.05.2014 : חוזר כללי 1425-חישוב שעות טיפול במהלך החודש במהלך מחשבון
05.05.2014 : גמלה בכסף נוהל עבודה
29.04.2014 : חוזר כללי 1424- מבחן הכנסות לחברי קיבוצים
07.04.2014 : חוזר כללי 1423-מעמדם של עובדים זרים הממתינים לאישור הוועדה המייעצת להארכת רשיונות
03.04.2014 : חוזר כללי 1422-מבחן הכנסות לניצולי שואה 2
27.02.2014 : חוזר כללי 1421-אימות חשבון בנק - חוזר לפקידי תביעות
14.01.2014 : חוזר כללי 1420-שיעורי גימלאות ינואר 2014
07.11.2013 : חוזר כללי 1419- עדכון כללי תשלום עבור הערכות תלות
15.10.2013 : חוזר כללי 1417-ידועים בציבור - ביטוח סיעוד
08.10.2013 : חוזר כללי 1416-נוהל טיפול בתלונות ומכתבי ערר
25.07.2013 : חוזר כללי 1412-תשלום חריג למעריך
09.06.2013 : חוזר כללי 1411-השלמת פרטים
19.05.2013 : חוזר כללי 1410-דחייה של זקן או זכאי סיעוד-רענון
30.04.2013 : חוזר כללי 1409-הפסקת זכאות זמנית באופן אוטומטי
29.04.2013 : חוזר כללי 1408-זיהוי אוטומטי של מבוטחים (3)
24.04.2013 : חוזר כללי 1407-ליקוי זמני - טרום והחמרה
03.04.2013 : חוזר כללי 1406-בדיקה מחדש ביוזמת המוסד
18.02.2013 : חוזר כללי 1405-יציאה לחול של זכאי לגמלת סיעוד
06.01.2013 : חוזר כללי 1404-שיעורי גימלאות ינואר 2013
20.12.2012 : חוזר כללי 1402-חידוש זכאות לאחר אישפוז
26.11.2012 : חוזר כללי 1397-מבחן הכנסות 6 2012
07.11.2012 : חוזר כללי 1401-הארכת ניסוי גמלה בכסף
19.09.2012 : חוזר כללי 1400-חישוב הפרשים
03.09.2012 : חוזר כללי 1388-מבחן הכנסות קצבאות פוליו גזזת ואיידס
30.07.2012 : חוזר כללי 1395-מסלול קצר מועד על סמך מסמכים
29.07.2012 : חוזר כללי 1398-מידע נהולי ותפעולי ועדות לעררים בסיעוד
13.06.2012 : חוזר כללי 1397-מבחן הכנסות 6.2012
12.06.2012 : חוזר כללי 1396-משלוח סמס לתובעי גמלת סיעוד
03.05.2012 : חוזר כללי 1394-מסלול חדש למי שמלאו לו 80 וטרם הגיע ל -90
02.05.2012 : חוזר כללי 1393-טיפול בתלונות על נותני שירותים
26.03.2012 : חוזר כללי 1392-הטבת מצב בעת בדיקה מחדש
25.03.2012 : חוזר כללי 1391-חיבור מערכת סיעוד למערכת כתובות
25.03.2012 : חוזר כללי 1390-שיתוף פעולה עם הייעוץ לקשיש
14.02.2012 : אנה ידינק - הגדרת מבוטח בסיעוד פס''ד ארצי
30.01.2012 : חוזר כללי 1389-שינוי הניקוד במבחן התלות למי שזקוק להשגחה חלקית
10.01.2012 : חוזר כללי 1387-שיעורי גימלאות ינואר 2012
29.12.2011 : חוזר כללי 1386-תוספת לזכאי שאינו מעסיק עובד זר ונמצא במרכז יום
27.11.2011 : חוזר כללי 1385-תהליכי העבודה במערכת הממוחשבת
21.11.2011 : חוזר כללי 1384-נוהל לטיפול בתלונות ובמכתבי ערעורים
17.11.2011 : חוזר כללי 1383-מסלול בדיקה מחדש למי שמלאו לו 90
11.10.2011 : חוזר כללי 1382-הוספת ניקוד לזקן בתביעה לבדיקה מחדש בטענת החמרה
04.10.2011 : חוזר כללי 1381-תדריך מעריכים-עדכון
04.08.2011 : חוזר כללי 1370-בסיס לגביה לחברי קיבוצים
03.08.2011 : חזור כללי 1371-תאריך תחילת עבודת מטפל אצל זקן
03.08.2011 : חוזר כללי 1374-מימוש זכות השיבוב לפי סעיף 328 לחוק
03.08.2011 : חוזר כללי 1375-הערכה תפקודית מסלול מהיר
03.08.2011 : חוזר כללי 1376-הוספת מסך הוצאות למסך מבחן הכנסות במערכת הממוחשבת_
14.06.2011 : חוזר כללי 1379 -היעדר פרטים, נבצר מהמוסד ותביעה לא חתומה
12.06.2011 : חוזר כללי 1378-העברת הערכות בין המעריכים ליועצים באמצעות האינטרנט B2B
26.05.2011 : חוזר כללי 1377-נוהל לקריאת הערכות תלות
13.03.2011 : חוזר כללי 1372-הוספת ניקוד לעיוור בן 85 ומעלה
24.02.2011 : חוזר כללי 1370-בסיס לגביה לחברי קיבוצים- עדכון בסיס לגביה שילקח בחשבון למבחן הכנסות לחבר הקיבוץ
22.02.2011 : חוזר כללי-1369-מסירת מידע לרשות לזכויות ניצולי שואה -מיסוד תהליך של מסירת מידע אודות זכאי סיעוד לרשות לזכויות ניצולי שואה ב
17.02.2011 : חוזר 1368-שיפורים ושינויים במערכת הממוחשבת בנושא ועדות לעררים - הסבר והוראות ביצוע
07.02.2011 : חוזר כללי 1367-הסדרת העברת ערעורים למזכירויות- הסדרת אופן העברת מכתבי ערר למזכירויות הוועדות לעררים.__
12.01.2011 : חוזר כללי-שיעורי גימלאות - תעריפי תשלום עבור שירותי סיעוד מחודש ינואר 2011
17.11.2010 : חוזר לפקידי תביעות 1365-זכאות לגימלת סיעוד למשך 14 ימים ממועד אשפוז תוספת התייחסות למחלקות חריפות ותת חריפות בבתי חולים גרי
21.10.2010 : חוזר כללי 1335-התייעצות בין הסניפים למטה -באמצעות מערכת קשר ובירורים
27.07.2010 : חוזר 1359-הזנת נתונים במערכת הממוחשבת- מידע המוזן במערכת הממוחשבת
08.04.2010 : חוזר כללי 1354-החלפת טופסי תביעה ובקשה לבדיקה מחדש בטענת החמר
14.02.2010 : חוזר כללי 1350-רנטה מקרן -התייחסות להכנסה מקרן סעיף 2 ועדת התביעות
10.02.2010 : חוזר כללי-1348-מבחן הכנסות שווי שימוש ברכב וטלפון נייד
10.11.2009 : חוזר 1344-תוספת שעות
30.06.2009 : חוזר כללי 1339-ועדה לעררים לענין מצב תפקודי בסיעוד
18.03.2009 : חוזר כללי 1337-תביעה לגמלת סיעוד למי שמלאו לו 90 שנים-מבחן הכנסות
30.06.2008 : חוזר ועדות-תיעוד ורישום ועדות מקומיות
15.02.2007 : חוק ההסדרים 2007 - טבלה מעודכנת לחישוב-1316
05.10.2006 : חוזר כללי-שינויים בטופס ובמס
26.05.1999 : חוזר 1241-תקנות הביטוח הלאומי