ועדות מקומיות


24.05.2017 : חוזר ועדות-העברת מידע ממרכז הוועדה
04.05.2017 : מידעון 6
26.03.2017 : חוזר ועדות-הנחיות לקליטת תשושי נפש במרכזי יום
21.03.2017 : חוזר ועדות-שינוי תכנית טיפול למרכז יום
06.11.2016 : חוזר ועדות-תשלום גמלה בכסף כולל תקנות
17.08.2016 : חוזר ועדות-מסלול מהיר במצבים שונים
14.08.2016 : חוזר ועדות-עדכון גמלאות בסיעוד-תיקון 179 לחוק
22.06.2016 : חוזר ועדות-גיל 90
22.06.2016 : חוזר ועדות-אי הלימה
09.05.2016 : חוזר ועדות-הקדמת מועד הזכאות
01.11.2015 : חוזר ועדות-גמלת סיעוד בכסף - הוראת קבע
01.11.2015 : חוזר ועדות-הטרדה מינית
20.09.2015 : חוזר ועדות-מערכת לאיתור נותני שירותים
26.05.2015 : חוזר ועדות-עומס טיפולי-26.5.2015-חדש
12.05.2015 : חוזר ועדות - מכרז מוצרי ספיגה
12.03.2015 : חוזר ועדות-השלמת שעות בשל היעדר הזקן מביתו
10.03.2015 : חוזר ועדות-עומס טיפולי
04.01.2015 : חוזר ועדות-השלמת שעות טיפול על ידי מרכז יום - לוועדות המקומיות
22.12.2014 : חוזר ועדות-העסקת מטפלים בני 70
16.12.2014 : תשלום גמלה כספית לזכאי בחודש בו לא סופקו כל שירותי הסיעוד
27.10.2014 : חוזר ועדות-העברת מידע על ארועים חריגים כלפי זקן המעסיק עוז לרשות ההגירה
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-יג.מפתח נושאים 1-8
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-יב.נספחים 1-32
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-יא.הובלת ארוחות 1-4
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-י.שירותי כביסה 1-5
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-ט.משדרי מצוקה 1-6
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-ח.מוצרי ספיגה 1-11
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-ז.מרכז יום 1-16
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-ו.טיפול אישי 1-28
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-ה.שירותי סיעוד-כללי 1-11
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-ד.תהליך עבודת הועדה 1-54
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-ג.תהליך עבודת הועדה-אינדקס 1-2
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-ב.הרכב הועדה ופעולתה 1-22
19.08.2014 : תדריך ועדות מקומיות-א.מבוא וכללי התמצאות 1-11
03.08.2014 : 240214 גמלה בכסף למעסיק מטפל צמוד (2)
17.02.2014 : חוזר ועדות-סדרי עבודתן של הוועדות המקומיות
20.11.2013 : חוזר ועדות-ביצוע שינוי בתכנית טיפול הכוללת יציאה למרכז יום
13.11.2013 : חוזר ועדות-הנחיות בדבר העסקת מטפלים בני 70 ומעלה
13.10.2013 : חוזר ועדות-מתן קדימות לבקשות זכאים בנושא בחירת נותש
04.08.2013 : חוזר ועדות-מטרות עיקריות במפגשי הועדות המקומיות
30.07.2013 : חוזר ועדות-העברת מידע רפואי לחברת הסיעוד
11.06.2013 : חוזר ועדות-בחירת מרכז יום על ידי זכאי
02.04.2013 : חוזר ועדות-תעוד שיחת טלפון עם הזכאי במסלול הירוק
14.02.2013 : חוזר ועדות-קריטריונים לביקורי בית מתוכננים וביקורים ללא תאום
20.01.2013 : חוזר ועדות-חברת חוגלה -תעודות משלוח במחשב
25.11.2012 : חוזר ועדות-עדכון תכניות טיפול לזקנים במרכזי היום
14.08.2012 : חוזר ועדות-מועד תחילת השירותים
25.07.2012 : חוזר לועדות-קביעת ליקוי זמני על סמך מסמכים רפואיים מסלול קצר מועד
04.07.2012 : חוזר ועדות-שמירת דיווחים מנותני השירותי למרכזי הוועדות המקומיות
02.07.2012 : חוזר ועדות-העלאת תעריף יום בקור במרכז היום-1.8.12
06.06.2012 : חוזר ועדות-ביצוע בדיקת תלות למבקשי גמלת סיעוד - תכנית נסיונית
19.04.2012 : תדריך ועדות מקומיות למודל המסלולים
27.11.2011 : חוזר ועדות-שינויים בתהליכי עבודה-הזמנת שירות מנותני שירותים
26.07.2011 : הערכה תפקודית לזקנים סיעודיים - מסלול מהיר
26.04.2011 : חוזר ועדות-תהליכי עבודת הועדה בנושא הטרדה מינית
06.04.2011 : חוזר לועדות-משדר מצוקה למי שמחובר לטלפון שאינו בזק
22.11.2010 : -תוספת שעות מיוחדת למרכזי יום
15.08.2010 : חוזר ועדות-בעלות על מידע סודיות ושמירה על פרטיות
15.03.2010 : חוזר ועדות-התנהלות הועדות ביישום המכרז החדש- הקושי בעבודה עם זוכות רבות בכל ועדההנחיות
21.02.2010 : -מטפלים בני 70
29.12.2009 : תוספת שעות לזכאי לגמלת סיעוד אשר אינו מעסיק עובד הגירה
29.12.2009 : -מכרז נותני שירותים
13.12.2009 : חוזר ועדות-הסדר משדרי מצוקה
14.05.2009 : חוזר ועדות-שירותי מכבסה
22.01.2006 : החלטת ועדה בנושא בן משפחה הגר עם הזקן ומטפל בו